Aftenposten og CO2- eventyret

Klimanytt 130, av Ole Henrik Ellestad

Som ledd i støtten til IPCC før klimamøtet i Paris har Dag Hessen en kronikk i Aftenposten 10.november. Han viser til de, etter hans mening, «banebrytende» CO2– målingene på Mauna Loa (Hawai) fra 1958. Da «glemmer» han CO2 målinger gjort de siste 200 år og bestemmelser fra paleontologiske data som alle viser svak sammenheng gjennom 600 millioner år. I perioder med tilsynelatende samvariasjon varierer temperaturen først, og så følger CO2-konsentrasjonen. CO2 kan derfor ikke være en dominerende faktor ved klimavariasjoner, men styres i stor grad av temperaturen.

CO2 styres av temperaturen
Dette var kjente fakta for verdens ledende klimaforsker på 1900-tallet, grunnlegger og leder av CRU, Hubert Lamb. For temperaturen steg og sank uten at CO2 endret seg betydelig, som i oppvarmingsvarmeperiodene 1860-80 og 1920-40, og den sank uten at CO2 endret seg nevneverdig i 1880-1915 og mens CO2 begynte å øke betydelig mellom 1940-75. Fra 1998 har temperaturen i snitt flatet ut, mens CO2 har økt markant. Det er faktisk bare i perioden 1980-2000 at det er sammenfall mellom CO2-økning og temperatur (Klimanytt 39). Dette er naturens demonstrasjon som ikke kan endres av beregningsmodeller eller vedtak i organisasjoner. I alle andre sammenhenger ville 1980-2000 være en neglisjerende kort periode. Men ikke for det sterkt politiserte klimafeltet.

Hessens hundremeterskog
Hessens «CO2-verden» begynner med målingene i 1958 på Hawai (Mauna Loa). Hessen er en dyktig formidler, som forfatteren A. A. Milne, som skrev Ole Brum. Hessens CO2-verden er som Ole Brums hundremeterskog – høyst begrenset. Han omtaler den «besynderlige økningen» etter at målingene begynte. Men mellom 1812 til 1963 ble det publisert 180 000 målinger av CO2 i atmosfæren Disse eksisterer ikke i Hessens verden – ei heller for IPCC. De er «lagt i en skuff» karakterisert som unøyaktige og upålitelige. I stedet benyttes målinger av CO2 innesluttet isbreer i Antarktis.

Hvorfor gjemme titusener av CO2-målinger?
Jeg har ikke sett fra IPCCs side noen seriøs sammenligning av nøyaktighet av CO2 i isbreer og tidligere målinger av luften. Men det er velkjent at noen av tidens ypperste vitenskapsmenn publiserte luftmålinger, at noen av dem var Nobelprisvinnere, og at de arbeidet seriøst med interkalibrering og andre rutiner for god laboratoriepraksis. Så hvorfor «gjemme målingene i skuffen»? Tilnærmet identiske verdier i 5 års overlapp med målingene på Mauna Loa demonstrerer akseptabel nøyaktighet. Og de viste omtrent litt høyere bakgrunnsverdier over en 70-års periode fra ca 1850 enn målingene fra isbreer. Målingene (samlet og publisert av Ernst-Georg Beck) er dermed akseptert av IPCC i perioder med overensstemmelse, men ikke når det blir avvik. Det blir for enkelt og uvitenskapelig.

T og CO2 i atmFiguren til venstre viser CO2-mengden som funksjon av global havtemperatur. En svært god korrelasjon på 0,99. Hessens vurdering av CO2-syklusens mange komponenter mangler den viktigste faktor, Henrys lov fra 1803. Ved en gitt temperatur er mengden av CO2 løst i vann proporsjonal med mengden av CO2 i atmosfæren over vannflaten (partialtrykket). Ved økt temperatur avgis CO2 til atmosfæren, motsatt ved lavere temperaturer. Ved dagens betingelser er det 50 ganger mer CO2 i vann enn i atmosfæren. Når likevekt innstiller seg vil omtrent samme fordeling gjelde for menneskelige CO2-utslipp. Det er en rekke andre CO2-kilder også inklusive de som Hessen nevner (knfr KN 97 og 101).

 

 

Støtt oss ved å dele:

30 kommentarer

 1. (Moderator: Alle kommentarer må postes under fullt navn, velkommen tilbake som deg selv)

  • Dette er det mest vrøvlete innlegget jeg har sett hittil. Hvis du ønsker å bli tatt seriøst bør du endre stil og i tillegg lære deg norsk. Hvis hele innlegget er ment ironisk beklager jeg min naivitet.

   • Det er helt utrolig hva det nicket kan lire av seg.
    På Forskning.no har han fått herje med innlegg etter innlegg i samme stil og med samme sjikane som denne.
    Helt utrolig.

  • Sverre Kolberg (alias Carbomontanus):

   Dette er ingen konstruktiv klimadebatt. Du bør finne et annet nettsted å gi uttrykk for dine innerste tanker.

   • Du tar det bryet med å stalke debattantene ser jeg… Slik som Aaslid gjorde med han derre begenser’n som han editerte innleggene til

    • Her er litt av retningslinjene for debatten på dette forumet:
     «Trolling, personangrep, sjikane, trakassering og øvrig manglende folkeskikk fører til sletting.»
     Hvis du mener at innlegget til Carbomontanus ga et konstruktivt bidrag til klimadebatten her, er vi grunnleggende uenige.

     • Jeg har ikke sett innlegget, det er moderert bort. Jeg stusser på at du har funnet ut navnet på fyren. Det er opptil grensen mot definisjonen av Stalking

 2. Interessant figur dette, Ellestad.

  Hva er det vitenskapelige grunnlaget for 12 måneders bevegelig middel for CO2 og 21 år for havoverflatetemperaturer?

  Hvordan er det mulig at en figur som ble laget i 2008 viser data med 21 års glidende middel helt fram til 2008?

  Sjekker man f.eks. HadCrut, vil man finne at global temperatur og havoverflatetemperatur følger hverandre svært godt, spesielt med 21 års glidende middel.

  Så man ville få svært nær samme kurven med Hadcrut4 global temperatur, bare med et litt annet stigningstall.

  I 1998 var CO2 ca 365 ppm. Så din kurve viser dermed at havoverflatetemperaturen steg mellom 0.1 og 0.15 grader fra 1998 til 2008. Men du sier at «Fra 1998 har temperaturen i snitt flatet ut» . Hvordan henger dette sammen?

  Du hevder at figuren viser at CO2 følger havtemperaturen. Men vi kan like godt bytte om aksene og hevde at temperaturen følger CO2. Og den siste forklaringen har noen vesentlige fortrinn: Vi vet at vi pøser CO2 inn i atmosfæren. Vi vet at CO2 er en drivhusgass.

 3. Det er litt misvisende når du sier at temperaturen styrer CO2. Hvis det blir varmere, vil det frigis CO2 fanget i f.eks hav og isbreer, noe klimaforskere har vært klar over i veldig mange år og aldri lagt skjul på. Men CO2 har også en oppvarmende effekt som leder til temperaturøkninger og setter i gang frigivningen av lagret CO2. At CO2 har fulgt temperatur tidligere, og ikke omvendt som nå, er nok fordi industri er et relativt nytt fenomen i jordas historie.

   • Naturen ‘vet’ da ikke noe slikt, og styrer heller ikke noe klima.

    Når tidligere forandringer av klimaet har kommet av f.eks Milankovitch Cycles (forandringer i jordas bane rundt sola), følger CO2 etter ved at det frigis eller lagres basert på om temperaturen har gått opp eller ned.

    Det vi ser nå er at vi frigir CO2 selv og setter i gang prosesser som tidligere har vært et resultat av naturlige forandringer i klimaet.

    • Du er selv inn på det vesentlige her: «følger CO2 etter ved at det frigis eller lagres basert på om temperaturen har gått opp eller ned». Det du beskriver er en negativ tilbakekobling, hvilket betyr en moderat oppvarming for dobling av CO2 konsentrasjonen, maksimalt 1,1 grad Celsius.

     • Klimafølsomheten er åpenbart fortsatt ikke kjent. elle bestemt. Den kan være null eller kanskje negativ? Negativ tilbakekopling forutsetter vel negativ klimafølsomhet?

     • Negativ tilbakekobling betyr at 1,1 grader er en maksimumsgrense. Spennet her kan være stort, og hvor den i realiteten ligger er ubestemt. CO2 må nødvendigvis også ha en avkjølende effekt, da mer absorbert «CO2-varme» emitterer mer varme til det ytre rom.

      En annen ting er at de matematiske likningene for tilbakekobling gjelder for menneskeskapte elektroniske kretser, og ikke for energimengder i naturen slik IPCC implisitt påstår.

     • Hvorfor skal ikke ligningene for tilbakekoblingsmekanismer være relevante i naturen? Hele klimaet er vel et stort reguleringssystem. Problemet er at det er så komplekst at vi ikke greier å modellere det. Å tro at ligningene for tilbakekobling er begrenset til elektroniske kretser er feil.

     • Tore: Her er årsaken til mekanismen for positiv feedback ikke kan gjelde for klimaet:

      Formelen for total forsterkning A-t = A/(1-BA) der A er forsterkning uten feedback og B er tilbakekoblingen.
      se https://no.wikipedia.org/wiki/Tilbakekobling

      Positiv tilbakekobling har en selvforsterkende effekt der inputen stadig øker med økende output og feedback, noe som gir ustabilitet i kretsen, et typisk eksempel er en mikrofon foran en høyttaler som hyler og skriker. Et interessant tilfelle får vi når BA nærmer seg verdien 1 fra begge sider. Da krysser vi grensen for singularitet, hvilket betyr at utgangsverdien hopper fra + uendelig til – uendelig uten noen mellomfase. Noe slikt kan selvfølgelig aldri skje i naturen. Her snakker vi om energimengder, og jordas temperatur har de siste 70 millioner år vært bemerkelsesverdig stabil, +/- 2-3% rundt en middelverdi (til tross for at CO2 nivået har variert fra 2% til dagens 0,04%). Dette betyr, at dersom vi skal benytte formelen, må tilbakekoblingen være negativ (men en bedre tilnærming kunne kanskje vært dempede svingninger).

      Alle fenomener vi kjenner fra naturen virker slik at når en ytre påvirkning skjer mot et system, virker systemet mot den ytre påvirkningen (kraft vs. motkraft, etc.). Jeg kjenner ikke til noe tilfelle av det motsatte.

     • Og ved å slippe ut enorme mengder med CO2 nå, starter vi prosesser som slipper ut enda mer. Som tidligere har kommet som et resultat av f.eks forandringer i jordas bane rundt sola.

  • Det er naturen som styrer klimaet, ikke menneskene:

   http://klimarealistene.com/web-content/Hefte2Utgave2.pdf

   Dessuten er det grunn til å vurdere effekten av menneskeskapt fossilt CO2. Totalt er det kun 0,04 % CO2 i atmosfæren. Av dette er 4- 5 % fossilt utslipp av CO2. CO2 er i seg selv ingen varmekilde, og ingen kan da tro at så lite fossilt CO2 kan varme opp resten av atmosfæren?

   • Co2 er mer som et varmespeil som ikke slipper en del av varmen bort fra atmosfæren. Så på lang sikt fungerer det med små mengder.

    Man kan også tenke på at det er kun 60 mg blåsyre som skal til for å ta livet av en voksen mann på 90 kg. Så man kan ikke alltid se seg blind på kvanta heller -:)

    • CO2 er ikke noe speil. Det slipper ut tilnærmet halvparten av energien, rett ut i verdensrommet, ved re-emmisjon. For en bestemt mengde CO2, blir det selvfølgelig ikke generert mer varme. CO2 er ingen varmekilde.

     • Da må jeg ha forklart meg litt dårlig. Co2 er ingen varmekilde, det er vi enige om. Men co2 reflekterer noe av varmen tilbake til jordoverflaten og jeg tenkte kanskje et speil ville være en bra metafor, men den gang ei

     • Og den energien som ikke slippes ut i rommet, hvor går den? Det er da ingen som sier at CO2 er en varmekilde, men påstanden er at den delen som ikke slippes ut i verdensrommet blir reflektert tilbake. Selv om et teppe ikke reflekterer 100% av varmen fra kroppen din, har den en effekt på temperaturen du føler.

     • Ved at «varmen» i CO2-massen blir halvert, blir dette legemet kaldere enn kilden (jordoverflaten). Med min fysikkforståelse kan ikke et kaldere legeme varme opp et varmere legeme.

     • Hvorfor skal jeg ta din fysikkforståelse for god fisk, når faktiske fysikere og elementær skolefysikk sier noe annet?

      Den strålingen vi observerer fra CO2 i atmosfæren mens vi står på bakken og måler oppover på bølgelengdene til CO2, blir da ikke bare borte.

      Mener du at vanndampen i atmosfæren heller ikke har noen effekt på overflatetemperaturen? Den er jo like kald.

      Hvis det du sier stemmer, kan vi jo og slutte å isolere hus siden den kalde isolasjonen ikke har noen effekt på varmen inne.

    • Fossilt CO2 representerer ca. 0.002 % av atmosfæren. Dette bidraget blir neglisjerbart sammenliknet med all den vanndampen som er i atmosfæren. Derfor blir oppvarmingen fra fossilt CO2 helt neglisjerbart.

     • Det er kansje neglisjerbart hvis du hopper over at den lille effekten fører til litt mer vanndamp, som har større effekt, og som igjen slipper ut bittelitt mer neglisjerbar CO2 lagret i f.eks is og hav. Som fører til enda bittelitt mer vanndamp, intill det stabiliserer seg igjen.

 4. Erlend Simensen, du skriver:
  «Hvis det du sier stemmer, kan vi jo og slutte å isolere hus siden den kalde isolasjonen ikke har noen effekt på varmen inne.»
  Isolasjonen varmer ikke opp huset. Uten tilførsel av varme i huset blir det kaldt etter hvert, pga. varmetapet. Eksempelet ditt er uegnet i denne sammenheng.

  Boka til Per Engene og Göran Tullberg: «KLIMAET – Vitenskap og politikk» gir en god oversikt over dette temaet.

Kommentarer er stengt.