• Global temperatur mars 2023

  Global temperatur mars 2023

  Temperaturdata for mars fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1990-2020 (TLT) korrigerer opp i mars til 0,20 o C, fra 0,08 o C i februar, ved starten på det syvende året med global nedkjøling. UAH har temperaturdata fra troposfæren UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et…


 • Manglende motforestillinger ødeleggende for klimadebatten

  Manglende motforestillinger ødeleggende for klimadebatten

  Klimanytt nr. 337 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Presentasjonene av IPCC-rapportene viser hvordan også fagfolk, i vissheten om at motinnlegg ikke blir akseptert, ‘tøyer strikken’ og forlater vitenskapen. En analyse av et tidligere blogginnlegg er avslørende. Utelukkelse av klimaskeptikere i mediene har vært regissert i 20-30 år, nærmest fullstendig de siste ti år. I NRK plikter…


 • Klimapolitikken forsterker bankkrisen

  Siste ukes bankkrise i USA og Europa har flere grunner, men her er en nesten ingen vil snakke om – klimapolitikkens grønne prosjekter som ikke har livets rett og hvor gigantiske tap påføres pensjonsfond, forsikrings- og bankvesen. Få tør å handle med vaklende banker, for det er som i forrige finanskrise, ingen vet hvem som…


 • Det finnes ingen klimakrise

  Det finnes ingen klimakrise

  En Essaysamling om klima og energi, redigert sammen av fysikeren Stein Storlie Bergsmark. Målet med samlingen er å balansere debatten med å formidle god vitenskap og konkrete fakta som er «utelatt» andre steder. Det sentale budskapet er at det ikke eksisterer noen klimakrise. VI ber om at leserne laster ned dokumentet og sprer det digitalt…


 • Global temperatur Februar 2023

  Global temperatur Februar 2023

  Temperaturdata for februar fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1990-2020 (TLT) korrigerer litt opp i februar til 0,08 o C, fra –0,04 o C i januar, ved starten på det syvende året med global nedkjøling. UAH har temperaturdata fra troposfæren UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et…


 • Morgenandakt hos Geelmuyden Kiese

  Morgenandakt hos Geelmuyden Kiese

  Geelmuyden Kiese og revisorselskapet Deloitte meddelte 8. februar at de inviterte til lansering av «The Unsustainability Report» på et frokostmøte 28. februar. Selve rapporten ble lagt ut kl 1000 etter møtet. Budskapet var: Vi er langt unna å nå målene i Parisavtalen. Det grønne skiftet går for sakte. Hvorfor? Pussige greier konkluderer vi, for dette…


 • Oljeindustrien og CO2s drivhuseffekt

  Oljeindustrien og CO2s drivhuseffekt

  Klimanytt nr. 336 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Etter varmeperioden i tiårene rundt 1940 ble det kaldere, og verden var opptatt av en kommende ny istid i 1960 -1970 årene – naturens dominerende klimavariasjon. Men klimalarmistene vil innbille folk at oljeselskap og andre energiprodusenter visste at klimaendringene var menneskeskapte. Dette falske eventyret får plass i…


 • Klimaloven kan avvikles

  Klimaloven kan avvikles

  Klimaloven kan avvikles i sin helhet fordi forutsetningene for å ha en slik lov er tvilsom. Her følger en begrunnelse for dette standpunktet. Klimalovens formål er å fremme gjennomføringen av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050 gjennom å tilfredsstille Parisavtalen om begrensning i utslipp av CO2, hvor hvert…


 • Ås-forsker tar et oppgjør med klima-lobbyen

  Ås-forsker tar et oppgjør med klima-lobbyen

  Med utgangspunkt i en PDF-tekst på 47 sider tar Dr. ing. Ketil Haarstad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU-Ås) et oppgjør med klima-lobbyen i et lukket møte med kolleger 14. februar. Ikke uventet faller tidspunktet sammen med Haarstads inntreden i pensjonistenes rekker. Redaksjonen anmelder og viser her små utdrag fra hans utmerkede manuskript. Senere er…


 • Global temperatur Januar 2023

  Global temperatur Januar 2023

  Temperaturdata for januar fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1990-2020 (TLT) er i januar ned til -0,04 o C, fra 0,05 o C i desember, i det sjette året med global nedkjøling. Den kjølende trenden fortsetter inn i det nye året. UAH har temperaturdata fra troposfæren UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs…


Bli medlem

Engasjer deg i Norges eneste uavhengige organisasjon som påviser naturvitenskapelig at klimaet domineres av naturlige variasjoner. Kun 430 kr. for 12 mnd.

Donasjoner

For å støtte vårt arbeid kan du donere et beløp til:
VIPPS konto 120336
Bankgirokonto 2630.30.62482

Kategorisøk

For frisøk, bruk søkeikonet ovenfor, til høyre for teksten Om oss, på forsiden.

Science of Climate Change Journal

Andre realistiske klimanettsteder

Siste kommentarer

 1. Aaslid, du skriver: «Hygen er useriøs, med narrativet om lite sjøis i Arktis, hvor nå isen fryser til (NSIDC data)…

 2. Jeg kan da bare ikke forstå at det kan finnes noen gasser i det hele tatt som kan føre til…

 3. Bergene Jeg tror ikke at befolknings eksplosjonen etter 2. verdenskrig globalt har forårsaket noe særlig med temperatur – / nedbør…