• Klimaloven kan avvikles

  Klimaloven kan avvikles

  Klimaloven kan avvikles i sin helhet fordi forutsetningene for å ha en slik lov er tvilsom. Her følger en begrunnelse for dette standpunktet. Klimalovens formål er å fremme gjennomføringen av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050 gjennom å tilfredsstille Parisavtalen om begrensning i utslipp av CO2, hvor hvert…


 • Ås-forsker tar et oppgjør med klima-lobbyen

  Ås-forsker tar et oppgjør med klima-lobbyen

  Med utgangspunkt i en PDF-tekst på 47 sider tar Dr. ing. Ketil Haarstad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU-Ås) et oppgjør med klima-lobbyen i et lukket møte med kolleger 14. februar. Ikke uventet faller tidspunktet sammen med Haarstads inntreden i pensjonistenes rekker. Redaksjonen anmelder og viser her små utdrag fra hans utmerkede manuskript. Senere er…


 • Global temperatur Januar 2023

  Global temperatur Januar 2023

  Temperaturdata for januar fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1990-2020 (TLT) er i januar ned til -0,04 o C, fra 0,05 o C i desember, i det sjette året med global nedkjøling. Den kjølende trenden fortsetter inn i det nye året. UAH har temperaturdata fra troposfæren UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs…


 • Atmosfærisk CO2 før og nå

  Atmosfærisk CO2 før og nå

  IPCC-leiren har lenge hevdet at førindustrielt CO2-nivå har vært 0,28 promille (280 ppmv), og videre at økningen derfra og til moderne tid i hovedsak er forårsaket av menneskets utslipp, uten å komme med troverdig dokumentasjon. Med dagens nivå på ca 416 ppmv er det lett å skremme ukyndige med disse tallene. Men hva om tallene…


 • Klimaåret 2022

  Klimaåret 2022

  Klimanytt nr. 335. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Vitenskapelige publikasjoner i 2022 dokumenterer tydelig at økt CO2 har liten effekt. Kloden er i god strålingsbalanse. CO2-utslipp fra ferskvann er 6 ganger større enn fra fossile brensler – hele 200 ganger større enn det IPCC legger til grunn. Klimaendringene er naturlige – ingen krise, men…


 • Klima – miljø – naturmangfold – paradoks

  Klima – miljø – naturmangfold – paradoks

  FNs mål innen klima, miljø og naturmangfold er umulig å forene og oppnå, fordi målet om «grønn energi» med lav energiintensitet krever at store arealer må utbygges og omfanget av gruvedrift mangedobles, for å forsøke å erstatte den driftssikre og pålitelige tradisjonelle energiproduksjonen som vi nå har. Vi blir lurt FNs leder Guterres sier vi…


 • Atmosfærisk CO2 1826-2010

  Atmosfærisk CO2 1826-2010

  Klimanytt nr. 334. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Jan-Erik Solheim Vi blir daglig minnet om at våre CO2 utslipp fra fossile energikilder fører til en økning av CO2-innholdet i atmosfæren og at dette fører til en klimakatastrofe. De årlige klimakonferanser (COP) og utsagn fra politikere har ført til febrilske og kostbare tiltak. I mange Klimanytt har vi…


 • Global temperatur Desember 2022

  Global temperatur Desember 2022

  Temperaturdata for desember fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1990-2020 (TLT) er i desember ned til 0,05 o C, fra 0,17 o C i november, i det sjette året med global nedkjøling. Gjennomsnittlig avvik for året 2022 var 0,174 o C som gjør året til det 7. varmeste av de 44 år vi har…


 • Klimatrusler uten innhold – så God Jul

  Klimatrusler uten innhold – så God Jul

  Klimanytt nr. 333. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Det blir ingen klimakrise av at det primært blir litt varmere om natten og i kalde perioder. Jorda blir grønnere, og matproduksjonen setter stadig rekorder. Voldspreget klimaaktivisme er en tragedie som bunner i bevisst fordreid folkeopplysning som gir grunnlag for fanatisme – en skam for vårt demokrati.…


 • Cicero’s forunderlige reise – 2

  Forfattet av Dr. Philos Erik Bye. Institutt for klimapolitikk har vært kallenavnet til CICERO siden de formulerte sin første formålsparagraf: «Å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å løse det menneskeskapte klimaproblemet.» Denne formålsparagrafen bidro nok vesentlig til at ikke UiO ville ha instituttet. Det offisielle navnet er: «CICERO Senter for klimaforskning». Men på folkemunne brukes…


Bli medlem

Engasjer deg i Norges eneste uavhengige organisasjon som påviser naturvitenskapelig at klimaet domineres av naturlige variasjoner. Kun 430 kr. for 12 mnd.

Donasjoner

For å støtte vårt arbeid kan du donere et beløp til:
VIPPS konto 120336
Bankgirokonto 2630.30.62482

Kategorisøk

For frisøk, bruk søkeikonet ovenfor, til høyre for teksten Om oss, på forsiden.

Science of Climate Change Journal

Andre realistiske klimanettsteder

Siste kommentarer

 1. Lackner, egentlig er jo disse temperaturmålingene over kortere eller lengre tid som sådan irrelevante. Hovedspørsmålet blir: er menneskeskapt utslipp av…