• Dr. Paul Reiter om IPCC og malaria

  Av Klimarealist Geir Aaslid Klimapanelet har i sine hovedrapporter kommet med omfattende uriktige påstander om malaria som ikke er basert på sunn vitenskap. Forfatterne har manglet elementær kunnskap og ulike aktivister har systematisk blåst opp og spredd uriktige påstandene som rene skremsler. Her er den sjokkerende historien om en ledende forskers erfaring med Klimapanelet. IPCC…


 • 2014 blir ikke det varmeste året

  Av Klimarealist Geir Aaslid Media fylles nå opp med påstander om at 2014 blir det varmeste året noensinne, akkurat slik vi er vant til hvert år. Og helt uansett hva som egentlig foregår ute i naturen. Som vanlig finner man seg en liten region som er litt varmere enn alle de andre regionene og i…


 • Havforsuring

  Av Morten Jødal, biolog «Havforsuring» er et tema som er mye diskutert i klimadebatten. pH i havvann er imidlertid basisk, og vil alltid forbli det. Kommer det noen endring vil det innebære et svakt mindre basisk havmiljø. Mange forskere, blant dem førsteamanuensis Tom V. Segalstad ved UiO, konkluderer imidlertid i sine artikler at havets bufferkapasitet…


 • Vitenskapsakademiet mot strømmen

  Forfattet av Dr.Philos Erik Bye Vitenskapsakademiet (DNVA) har avslått å ta stilling til om det er menneskeskapte klimaendringer eller ikke! Tidligere i år kom det frem en oppsiktsvekkende nyhet: Det Norske Vitenskapsakademiet (DNVA) har avslått å ta stilling til om det er menneskeskapte klimaendringer eller ikke! DNVA har ingen mening om dette, noe som altså…


 • Klimapanelets rapporter lite troverdige

  Forfattet av Ole Henrik Ellestad, tidligere forskningsdirektør og professor. Hele den internasjonale debatten bygger på IPCC som ufeilbarlig organisasjon, som på vegne av verdenssamfunnet skal trekke de riktige avveide konklusjoner. Hvis så var ønskelig ville man organisert det annerledes og på vitenskapens premisser. I stedet oppnevnes IPCC politisk, og politikerne interfererer sterkt også i de…


Bli medlem

Engasjer deg i Norges eneste uavhengige organisasjon som påviser naturvitenskapelig at klimaet domineres av naturlige variasjoner. Kun 430 kr. for 12 mnd.

Donasjoner

For å støtte vårt arbeid kan du donere et beløp til:
VIPPS konto 120336
Bankgirokonto 2630.30.62482

Kategorisøk

For frisøk, bruk søkeikonet ovenfor, til høyre for teksten Om oss, på forsiden.

Science of Climate Change Journal

Andre realistiske klimanettsteder

Siste kommentarer

 1. Aaslid, du skriver: «Hygen er useriøs, med narrativet om lite sjøis i Arktis, hvor nå isen fryser til (NSIDC data)…

 2. Jeg kan da bare ikke forstå at det kan finnes noen gasser i det hele tatt som kan føre til…

 3. Bergene Jeg tror ikke at befolknings eksplosjonen etter 2. verdenskrig globalt har forårsaket noe særlig med temperatur – / nedbør…