• Klimaet i 2014

  Av Prof. Ole Humlum Vi gjengir her deler av Humlums nye klimarapport for 2014 som er publisert på hans webside Climate4you. Rapporten i sin helhet er her climate4you_year_2014 Humlums årsrapport er et imponerende stykke arbeid, illustrert med en mengde lekre grafer du ikke ser så mange andre steder. Vi har valgt å gjengi trenden for…


 • Naturlig temperaturvariasjon i geologisk tid

  Av Prof. Robert M. Carter Vi kjenner global temperatur i geologisk tid fra mange geologiske datasett (havsedimenter) og selv om mange av disse (iskjerneprøver) er av regional natur, så har de tilstrekkelig med fellestrekk til å gi oss et felles underliggende signal. Dette avsnittet er løselig gjengitt fra boka Climate Change – the facts 2014.…


 • Havets alkalinitet varierer

  Klimanytt 95, av Petter Tuvnes FNs klimapanel frykter for at havet blir ”surere” på grunn av økt CO2 innhold i atmosfæren, men det er mange prosesser som styrer dette. Klimanytt KN91 omtaler at alkaliniteten, pH, i havet ikke har endret seg på noen dramatisk måte de siste 100 år basert på alle tilgjengelige måledata, på…


 • Troen på klimakrisen er blitt en religiøs bevegelse

  Richard S. Lindzen, Professor Emeritus (meteorologi) ved MIT og Norgesaktuell i mai, avfeier i et intervju den diskrediterte klimaalarmismen som en religiøs vekkelse hvor medlemmene blir stadig mer hysteriske etter hvert som vitenskapen fremskaffer bevis som motsier deres tro. Her i Norge ser man dette særdeles tydelig både i Aftenposten og i NRK men flere…


 • Klimapanelet villeder om sola

  Klimapanelets 5. hovedrapport inneholder et kapittel om sola, med hele 38 forfattere med Gunnar Myhre som en av to koordinerende hovedforfattere og Jan Fuglestvedt som hovedforfatter. Av disse 38 er det bare en som har kompetanse innen solfysikk, ifølge Dr. Willie Soon som har beskrevet de mange fundamentale feil og grove forvrengninger i dette kapitlet…


 • Om 2014 og temperatur

  Vi er i det siste blitt overøst med påstander om at både Norge og resten av kloden har hatt et rekordvarmt år. Her tar vi en titt på datagrunnlaget for påstandene og vi ser litt på hvor seriøse de mange rekordpåstandene egentlig er. Hva er et akseptabelt sammenligningsgrunnlag på en planet som er over 4,5…


 • Klimapanelet villeder om global oppvarming

  Vi gjengir i dag Klimanytt 88 som er ett av de aller viktigste utgavene fra ifjor, da det her vises klart at Klimapanelets modeller villeder om global oppvarming. Den 3. november 2014 offentliggjorde IPCC sin siste rapport, den såkalte synteserapporten som blir lagt til grunn for de kommende klimaforhandlingene. Der demonstreres hvor dårlige klimamodellene har…


 • Smelter isen på Grønland og i Antarktis?

  Vi benytter oss i dag av sitatretten og gjengir deler av et innlegg Prof Willy Fjeldskaar har skrevet på geoforskning.no med samme tittel som over. Nyere observasjoner av havnivåendringer ved polene setter spørsmålstegn ved om isen på Grønland og i Antarktis virkelig har smeltet de siste 40 år. En vitenskapelig artikkel fra 2014 (Jevrejeva med…


 • Temperaturutviklingen i Norge og periodiske naturlige variasjoner

  Klimanytt 94, av Dr. Kjell Stordahl Dr Stordahl ser i dette klimanytt på temperaturutviklingen i Norge og hans statistiske analyse som vist her indikerer at temperaturutviklingen i Norge følger naturlige variasjoner. Konklusjonen er at den varmeperioden vi er ferdige med skal etterfølges av en kaldere periode. Meteorologisk institutt er ansvarlig for å måle og presentere…


 • India etterforsker Greenpeace

  Det har lenge vært en dårlig tone mellom myndighetene i India og de grønne ekstremistene i Greenpeace og enkelte andre miljøaktivistgrupper. Akkurat som i Norge driver disse gruppene med uredelig skrekkpropaganda, pengeinnsamling på sviktende premisser og ulovlige aksjoner mot alt de ikke liker. Målet er å hindre India i å utnytte sine naturressurser av kull…


Bli medlem

Engasjer deg i Norges eneste uavhengige organisasjon som påviser naturvitenskapelig at klimaet domineres av naturlige variasjoner. Kun 430 kr. for 12 mnd.

Donasjoner

For å støtte vårt arbeid kan du donere et beløp til:
VIPPS konto 120336
Bankgirokonto 2630.30.62482

Kategorisøk

For frisøk, bruk søkeikonet ovenfor, til høyre for teksten Om oss, på forsiden.

Klimarealistenes YouTube konto

Her finner du videoopptak av våre foredrag.

Science of Climate Change Journal

Andre realistiske klimanettsteder

Siste kommentarer

 1. Å nei det tør de ikke. De fleste mediene er jo ildrøde og holder seg til det regjering og klimaforskerne…

 2. Så bra! Skulle bare ønske at flere av de sentrale mediene kunne bringe disse viktige opplysningene ut til resten av…