• Narrespillet rundt Det grønne skiftet

  Klimanytt nr. 362 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av: Jan Kerr Eckbo Det grønne skiftet er en illusjon og et politisk jippo. Det medfører et stort merforbruk av natur og ikke-fossile naturressurser med mindre energieffektive løsninger – motsatt av hva verden trenger, og uten klimapåvirkning. Fra fossil til grønn energi Det grønne skiftet griper om seg både i Norge…


 • Hav, oppvarming, fordampning og skyer

  Hav, oppvarming, fordampning og skyer

  Klimanytt nr. 361 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Nye forskningsresultater fra MIT viser at energi fra lys kan ‘rive løs’ vannmolekyler i overflaten uten ytterligere tilførsel av varme – en nyoppdaget mekanisme på linje med fordampning. Dette forsterker forståelsen av at fotomolekylære effekter er et viktig element i vannets overflatesjikt som er den viktigste temperaturregulatoren på…


 • Global temperatur mai 2024

  Global temperatur mai 2024

  Temperaturdata for mai fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe ned i mai, med 0,90 o C, ift rekorden på 1,05 o C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El Niño har dødd ut, etter at rekordstore energimengder forlot kloden vår. Dr. Spencer fikk rett da han varslet…


 • Planeter og kalde klimaperioder – vinteren kommer

  Planeter og kalde klimaperioder – vinteren kommer

  Klimanytt nr. 360 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Harald Yndestad Klimaet har ingen normal tilstand. Varme og kalde klimaperioder har fulgt hverandre i tusener av år. Etter år 1000, fikk vi de kaldeste klimaperiodene på mer enn 4000 år. Den siste kalde klimaperioden kom på 1800-tallet. Den neste varme klimaperioden kom på 1900-tallet. Spørsmålet er så om vi kan…


 • Klimaforsker uten peiling

  Klimaforsker uten peiling

  Forfattet av Petter Tuvnes. Ledende klimaforsker dr. Gavin Schmidt, sjef for GISS (Goddard Institute for Space Studies), innrømmer at man nå ikke har peiling på hva som er årsaken til relativt høye globale temperaturer det siste året. Temperaturutviklingen stemmer overhodet ikke med teorien om menneskeskapt oppvarming. Denne typen raske temperaturendringer kan ikke forklares med jevn…


 • Martin Skancke og klimakrisen

  I et politisk korrekt oppslag 10.mai hos Energi & Klima drøfter Skancke som leder for «Klimakriseutvalget 2050» noen av innvendingene mot rapporten som har blitt reist fra faglig hold, samtidig som han sprer flere usannheter på klimafeltet. Skancke er tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet og ved Statsministerens kontor, og kan som resten av utvalget ikke tenke…


 • Mer is i Adventfjorden og i Barentshavet

  Klimanytt nr. 359 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Jan-Erik Solheim Ifølge Fredsprisvinner Al Gores nobelprisforedrag i 2007 skulle isen i Arktis forsvinne om 7 år. Dette ble støttet av et iskart laget av Norsk Polarinstitutt og overrakt Al Gore av Norges utenriksminister på klimatoppmøtet i København i 2009. Men slik har det ikke gått. De siste 17 årene har…


 • Global temperatur april 2024

  Global temperatur april 2024

  Temperaturdata for april fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe opp i april, med  1,05 o C, ift 0,95 o C i måneden før, og setter dermed ny rekord. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El Niño er i ferd med å dø ut, med rekordstore energimengder på vei vekk…


 • Klimavideo fra ledende fageksperter

  Klimavideo fra ledende fageksperter

  Klimanytt nr. 358 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Ledende fageksperter påpeker i en video at klimakrise er utelukket. Det er om natten, om vintrene og i Arktis det blir varmere – ikke ‘hot’ere’, men mildere. Økt CO2 gir lite tillegg i drivhuseffekten, men er svært gunstig for plantevekst. En tankevekkende video der hovedpoengene og samfunnsrelaterte forhold…


 • Klimaåret 2023

  Klimaåret 2023

  Utdrag fra Ole Humlums GWPF-rapport «The State of the Climate 2023», som gjør det tindrende klart at vårt naturlige klima oppfører seg som forventet, at alt vi kan observere er normalt og at det ikke eksisterer noen synlige tegn på noen klimakrise. Rapporten gjennomgår observasjoner i naturen i 2023, og viser klart hvordan virkeligheten ikke…


Bli medlem

Engasjer deg i Norges eneste uavhengige organisasjon som påviser naturvitenskapelig at klimaet domineres av naturlige variasjoner. Kun 430 kr. for 2024.

Donasjoner

For å støtte vårt arbeid kan du donere et beløp til:
VIPPS konto 120336
Bankgirokonto 2630.30.62482

Podcast

Med omfattende ensretting i mediene og ytringsnekt for de som kan tale fornuftig om klima, blir nye kanaler viktigere. Her er nye foredrag med klimarealister.

https://www.youtube.com/watch?v=cIQb2OeEOA

Kategorisøk

For frisøk, bruk søkeikonet ovenfor, til høyre for teksten Om oss, på forsiden.

Klimarealistenes YouTube konto

Her finner du videoopptak av våre foredrag.

Science of Climate Change Journal

Andre realistiske klimanettsteder

Climategate-skandalen

Climategate består av tusener av eposter hvor klimaforskere i IPCC-leiren viser eget forskningsjuks, trakassering av skeptikere, hevnaksjoner, portvokting og annen uetisk oppførsel som gjør Climategate til den største vitenskapsskandalen noensinne.

Foia, indeks over epostene
Klimanytt 267, norsk oversikt over Climategate
The Climategate Emails, John Costella (anbefales!)
Tom Nelson, omtale av epostene

Siste kommentarer

 1. Et fascinerende blide og artikkel dette. Selv har jeg brukt de termodynamiske lover til å trekke vannet ut av et…

 2. Det kommer, det kommer, men ikke før det dysfunksjonelle «grønne skiftet» kollapser fullstendig og alle naturresurser er brukt opp. Da…

 3. Sterke fagfolk har hele veien advart om svakhetene i de alternative energiformene som foreløpig foreligger, men en utstoppelig og enøyd…