90 italienske forskere bagatelliserer menneskeskapt klima

Klimanytt 258, forfattet av Ole Henrik Ellestad.

I en petisjon til landets myndigheter avviser 90 italienske forskere at menneskeskapt påvirkning er hovedårsak til dagens klimaendringer. (Se engelsk oversettelse her). De samme årsaker legges til grunn i IPCC-kritisk internasjonal forskning og her på Klimarealistenes nettside. Dette er nok et tegn på at IPCCs CO2-hypotese gradvis nedvurderes innen vitenskapen.

FNs klimapanel (IPCC) var på høyden av sin innflytelse etter den massive markedsføringen av hovedrapporten i 2007. Nå kommer nok en ‘spiker i kista’ ved at 90 italienske forskere har henvendt seg til presidentene i Republikken, Senatet, «Chamber of Deputies» og Rådet med en petisjon utformet som et brev der de fremhever at menneskeskapte klimaendringer har liten betydning, og at naturlige variasjoner dominerer knyttet til sol, måne, vinder og havstrømmer.

Antonino Zichichi

Prof. Antonino Zichichi, Bologna-universitet

Fremst blant undertegnerne er Antonino Zichichi, en av verdens ledende fysikere med en formidabel vitenskapelig produksjon på 1100 publikasjoner, 22 bøker og med flere viktige oppdagelser, bl.a. antimaterie. Han er tildelt 104 priser, har vært president i en rekke italienske og internasjonale organisasjoner, bl.a. «European Physical Union». Han grunnla også «World Federation of Scientists» som engasjerer seg i spørsmål om klodens trusler som bl.a. klima, og er grunnlegger og president i «The Ettore Center for Scientific Culture Majorana di Erice» som behandler flerfaglige problemstillinger innen vitenskapelige disipliner. Hans biografi kan leses her.

Zichichi er selvfølgelig godt kjent med kvantitative beregningsmodeller, og påpeker at beregningsmodeller lett kan fjerne en fra realitetene. Således er modellene brukt av IPCC både usammenhengende og ugyldige fra et vitenskapelig synspunkt. Zichichi har tidligere, sammen med andre fremragende vitenskapsmenn innen sine felt, gitt uttrykk for sitt syn (Lawrence Solomon, «The Deniers», og KN 156). Selv innen de mer kontrollerbare partikkelfysikk-systemene har man stor problemer med å lage prediksjoner. Klimaområdet er mye mer komplisert med sterkt koblede, ikke-lineære og til dels kaotiske systemer. Løsningene kan matematisk sett bare nås ved en rekke approksimasjoner der man må introdusere mange frie parametre. Beregningsresultatet er ikke som å regne ut fra en formel, men er bestemt av alle de frie parametrene som forskerne selv velger å utforme (i tillegg er det enorme datamengder som ikke observeres, men beregnes).

Brevets hovedpunkter

De undertegnede påpeker at klima er en vitenskapelig problemstilling og anmoder om en politikk i samsvar med vitenskapens resultater innen miljø og klima. Blant hovedpunktene er:

 • Viktig å bekjempe miljøforurensning hvor den finner sted og ut fra den beste foreliggende vitenskap.
 • I de senere tiår er det spredd en feilaktig tese fra FNs klimapanel, om at en oppvarming på ca. 0,9 C etter 1850 skal være unormal og skyldes utelukkende menneskeskapte utslipp av fossilt CO2.
 • CO2 ER IKKE EN FORURENSNING, men uunnværlig for livet på vår planet.
 • Menneskeskapte klimaforandringer er EN IKKE-BEVIST HYPOTESE avledet fra komplekse, feilaktige beregningsmodeller. De er programmert med en UOBSERVERT, OVERDREVEN CO2-effekt med UREALISTISKE katastrofeprediksjoner.
 • Modellene reproduserer ikke observerte, naturlige klimavariasjoner INKLUSIVE DE TIDLIGERE ENDA VARMERE PERIODER de siste 10 000 år, REPETERT HVERT 1000 ÅR (Bl.a. Holocen optimum, middelalderen og romertiden).
 • I stor kontrast til IPCC-hypotesen fremkommer et stadig økende antall vitenskapelige publikasjoner som nettopp viser betydelige naturlige variasjoner som modellene ikke kan reprodusere, bl.a. oscillasjoner i klima hvert ca. 60. år (KN 224, KN 180 og KN 121).
 • I årene 20002019 ble det observert en tilnærmet temperaturutflating avbrutt av sporadiske El Niño-/La Niña-variasjoner (KN 120), som er værfenomener (KN 200, KN 172, KN 103 og KN 56).
 • Ifølge klimapanelet er effekten av CO2-økning ekstremt usikker med en temperaturøkning på fra 1 5 C ved en CO2-dobling fra 300 til 600 ppm (0.03 til 0,04 prosent). Denne usikkerheten er enorm.
 • De alarmerende spådommer er derfor feilaktige siden de er basert på beregningsmodeller styrt av forskerne og som motbevises av eksperimentelle data.
 • Klimavariasjonene er langt fra forstått. Den påståtte konsensus er uttrykk for en uvitenskapelig oppfatning, og eksisterer heller ikke. Det er mange spesialister innen de ulike disipliner – klimatologer, meteorologer, geologer, geofysikere, astrofysikere – som gjenfinner betydningsfulle naturlige variasjoner. Tusenvis av vitenskapsfolk har tidligere uttrykt kritikk av IPCC.
 • Med betydningen av CO2 for menneskeheten og de mange kostbare klimatiltak er det viktig at man ikke knytter politikken til den ILLUSORISKE PRETENSJON om at CO2-mengden styrer klima.

Konklusjon

Denne petisjonen føyer seg inn i det ene nederlaget etter det andre for IPCC-hypotesen. Som «Climategate» fiaskoen på København-møtet 2009 (og senere møter), IPCCs nødvendige dementier om ekstremvær i 2012 og hovedrapporten i 2013 om temperaturutflating, ingen økning av ekstremeffekter, forskere som trekker seg fra IPCC mm. Samt de vel 500 årlige vitenskapelige publikasjoner som støtter betydningen av naturlige variasjoner.

Lytt til vitenskapen sier IPCC. Men hvorfor skal man bare lytte til deres feilaktige beregningsmodeller og konsensustøvet og ikke til de omfattende observasjonene?

Støtt oss ved å dele:

31 kommentarer

 1. Kunne dette bli oversendt alle medlemmer i regjeringen samt alle politiske grupper på stortinget så ville det være en god begynnelse.
  Vi burde kunne forlange at landets klimaminister står frem og kommenterer dette, det ville være av interesse å høre han bortforklare innholdet i denne artikkelen.

  • Han trenger ikke bortforklare. Bare henvise til 97% konsensus. Det er jo det som er så farlig.

   • Jeg har sendt dette til Klima og miljøministeren med en utfordring om å både lese og kommentere, men jeg tviler på om jeg får svar.

    • takk,
     tvilen nager også meg politikere kommenterer vel av prinsipp aldri politisk ukorrekte standpunkter uansett 96%

  • Amundsen; så vidt jeg vet sender KR regelmessig stoff til våre politikere. Det er lite sannsynlig at det gjør noe inntrykk. Politikere lever av politisk kapital, og i dag er det politisk kapital å hente ved å skremme om klimakrise. Det er neppe mange politikere som har satt seg det minste inn i klimasaken, men hvorfor skulle de gjøre det? De vet -bevisst eller ubevisst- at de ikke risikerer noe ved å slutte opp om klima-skremslene, ingen vil kreve at de redegjør for sine standpunkter, ingen vil bebreide dem for mangel på balanse i debatten. Både de og folket vet utmerket godt at det finnes en grense for hva som tåles av de inngrep, utgifter og ubehageligheter som aktivistene presser frem, og de kommer aldri til å krysse denne grensen. Elvestuen kan bable om å stenge ned norsk olje- og gassutvinning, jeg tviler på om han tror på det selv. Ikke før den dagen det er forbundet med tap av politisk kapital å gå klimakatastrofen nærmere etter i sømmene, vil politikerne begynne å utøve sunn skepsis og nærme seg noe slags objektivt virkelighetsbilde. Idag er dette fjernt når det gjelder hovedtrekkene i klimapolitikken, men opprøret mot vindkraft, som vi «må» bygge for å «redde klimaet», kan være et tegn på at ting endrer seg. Men inntil videre er forsøk på å opplyse politikere om andre sider av klimasaken enn den alarmistiske, som å skyggebokse i skodde. Det lønner seg ikke for dem.

   • Jeg er nok redd du har rett i dine påstander her og jeg sier som deg, jeg tror neppe det finnes eneneste politiker som vet noe som helst om klima.
    Men det er kanskje en ide nå når valgkampen begynner å stille politikerne som står på stand noen intrikate spørsmål slik at de blir svar skyldig, bare for å erte dem litt.
    Ellers tror jeg nok grensen snart er nådd for folks tålmodighet og tålegrense for kostnader og da kommer vel det og kravene ved lønnsoppgjør osv.

    • Hm, ja det er jo noe som heter risiko-tillegg. En foretaksom fagforening vil kanskje kreve klimarisiko-tillegg? Sånn rent generelt, selvsagt, det er jo oss alle som rammes, men bare de dyktigste forhandlerne vil klare å tyne penger ut av saken. Sarte fagforening sjeler kan kanskje også påberope seg klima-angst og kreve ekstra tillegg for dette, eventuelt utbetalt i form av behandling hos klima-psykolog Stoknes. Urimelig? Næh, er det ikke storkapitalen som har ført oss ut i uløkka?

   • de sender det regelmessig til media også, og om du hadde adgang til deres websted, ville du vite at omtrent 100% av innleggene refuseres uten faglig grunngjeving. motforestillinger sensureres mao. helt bort av mediene.

  • FN, og vestens regjeriger TRENGER Å KOMME NED PÅ JORDEN, slutte å utvise slike snevre tros tendenser de har kjørt seg fast i . Nårtid i jordenes og atmosfærenes eksistens har menneskemauren på vår BLÅ DIAMANT , vist seg STERKERE enn NATURENS LOVER?

 2. Enig i det meste her. Det som er spesielt nå, er at det er en voldsom flytrafikk i atmosfæren. De slipper ut veldige mengder CO2 der, sammen med kondens, vann. Både CO2 og vann har drivhuseffekt. Det er mye ekstremvær nå. Det igjen kommer vel helst av at Stillehavet er blitt varmere, som en følge av drivhuseffekten flytrafikken skaper. Dette er nye faktorer, som kommer i tillegg til eventuelle endringer i solintensitet og andre klimafaktorer som bevirker endring av klima. Vi har hatt varmere klima i nyere tid enn nå, også, i 1930-årene. Da Grønlandsisen smeltet mer enn nå, og også de norske isbreer. Ny faktor er som nevnt den voldsomme flytrafikken. Da CO2 er tyngre enn luft, kommer den ikke opp i de øvre luftlag uten ved fly eller store vulkanutbrudd.

  • Nils Halvor. Flytrafikken har bare et lite CO2-bidrag. På grunn av vindene, eksempelvis jet-strømmene, som går i flyhøyde med over 200 km per time, og konveksjon blir atmosfæren blandet. Så det er like stor andel CO2 i de ulike høyder av troposfæren. Videre ser man ingen ‘hot spot’ fra oppvarming slik IPCCs teori tilsier i den høyden. Altså ingen økt drivhuseffekt der oppe. Og det har globalt sett ikke vært økende tendens til ekstremvær.

 3. Man må slå i fra seg at dette handler om vitenskap, dette er utelukkende politikk, vitenskap, fakta, CO2 eller logikk, ikke en gang klima er det plass til når «karbon» skattene skal utformes og fordeles.

  Om vitenskap hadde styrt ville Professor H. W.Woods eksperiment fra 1909 vært styrende og klimakrisen ville aldri fått vind under vingene.

  Klimakrisen er kun fantasi på lik linje med magisk tenkning barn driver med i førskolealder, bunner ut i venstresidens ønske om mer detaljkontroll og styring av mennesker og menneskers liv.

 4. Det eneste klima religionen har er en gjeng journalister som tjener penger på å rope «ulv, ulv», og en masse udugelige politikere som har bundet seg til masta og katastrofe hypotesen. Og det er de som styrer hva som debatteres i MSM. Derfor tror mange enda på dem, det står jo i avisa. Og derfor tar det minst et par år med mengder av penger sløst vekk, før vi får noen bedring. Tragisk, for ikke å snakke om hele generasjonen av ungdommer som har mistet troen på fremtiden. Og vi må få inn nye politikere.

  Min måte å angripe dette på er å latterliggjøre at klima religionen aldri tør å ta en vitenskapelig debatt. Den dagen de blir nødt til det går det raskt ned med dem. Da blir de avslørt som de uvitenskapelige svindlerne de egentlig er. Åh det skal bli godt å slippe maset om klimakrise ditt og datt hele tiden. Vi har faktisk reelle problemer nok å ta av.

  • Jeg nevnte at man har regnet ut at klimakrisen vil koste oss 200.000 milliarder… https://e24.no/makro-og-politikk/klimatrusselen/ny-rapport-klimaendringene-kan-koste-200-000-milliarder-kroner/23652952
    
   Handelen med klimakvoter har blitt big business, og kvotene selges på egne børser. Milliardærer og gigantselskaper jakter på kvoteprofitt, og akkurat som på børsen vil hausing og skremsler sende CO2 prisen til vers…
    
   I dag kunne vi lese at Norge tjener milliarder på CO2 kvoter – Staten tjener fett på høy CO2-pris: Salg av CO2-kvoter vil gi den norske staten ekstrainntekter på rundt ti milliarder kroner i år. https://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2019/07/Regjeringen-tjener-milliarder-paa-karbonkvotesalg

   • Staten tjener nok noen milliarder et år eller to på sin kvotehandel mens vi skattebetalere tar regningen. Klimakostnadene i statbudsjettet og uteblitte avgifter koster oss nå år om annet 40 mrd kroner, og mer skal det bli da Vesteuropa og Norge skal samle inn 100 mrd US Dollar hvert år fremover, i tråd med Parisavtalen, som skal sendes diverse korrupte uland uten verken fungerende demokratier eller menneskerettigheter. Det hevdes at pengene skal brukes i klimakampen, men det var i sin tid kun en forutsetning for å få deres underskrifter på avtalen. Gratispenger korrumperer…

   • På en konfernse i Oslo (2011?) presenterte IEA tall om at det ville koste 300 000 milliarder kr å stabilisere CO2-nivået på preindustrielt nivå. (De visste tilsynelatende ikke om vekselvirkning hav-atmosfære iht Henrys lov.

 5. Ja, de såkaldte klimaændringer for snart sagt skyld for alt mellem himmel og jord uden mindste belæg for at årsag og virkning er sammenhængende.

  Undertegnede besøgte eksempelvis i foråret den nærmest helt indtørrede Aralsø i Usbekistan/Kasakhstan, og hvis kedelige skæbne man bl.a. postulerer skyldes klimaændringerne. Rent ud sagt noget vås. For grunden til at søen siden 1960’erne er skrumpet ind til 10% af sin oprindelige størrelse, er, at vandet som den før fik tilledt fra Amufloden, nu gennem mange år totalt er blevet forbrugt undervejs fra flodens udspring i bjergene i Kirgisistan. Og dette vandforbrug er bare steget og steget gennem årene, blandt andet fordi befolkningstallet i Centralasien siden tresserne steget fra 15 millioner til 50 millioner, altså mere end en tredobling.

  Kort sagt er det jo faktisk det at befolkningstallet er steget helt ukontrollabelt, som er menneskeheden største problem – et problem FN ikke vil snakke om, men som allerhøjest blot konstaterer at det sker. Trist, ja meget trist, og i øvrigt helt håbløst er det, når man i medierne taler om «klimaflygtninge», når der rettelig er tale om mennesker (blandt andet i Indien og i Mellemøsten) som må forlader deres hjemsteder, fordi de noget så enkelt er blevet alt for mange om de få ressourcer der nu en gang er tilgængelige på det pågældende sted, således at ressourcerne bliver udsat for rovdrift og dermed opbrugt.

  Derfor kan vi snakke klimaændringer herfra og til helvede, men det er en ligegyldig snak som set med mine øjne dog er farlig, ja faktisk meget farlig fordi vi dermed jo ikke beskæftiger os med selve problemet, nemlig overbefolkningen og dens rovdrift på ressourcerne.

  • Det kan leses mer om hvorda SOVJET tøret ut klodens fjerde største innsjø ARALSJØEN, i sin higen etter å bli verdens største bommulsprodusent, i boken SOVJETISTAN av Erika FATLAND. Vidre kan vi jo kaste et øye på diverse gruvedrifter i sørafrika, og sikkert andre steder, hvor naturødeleggelsene er ENORME. Vi har så uenselig mye å ordne opp med her på vår moder jord, og bør derfor la Naturen få ha sine klimaendringer i fred, å ikke skape nye som f.eks. å bryte inn i CO2 produksjonen/utslippene, vi kan jo ende opp med endød og kald planet, om vi tuller for mye med denne gassen som vi jo trenger til LIVET her på JORDEN.

 6. Som vanlig en god artikkel basert på fakta, logikk og sunn fornuft fra Geir Aaslid. Det som ikke kommer frem sjelden er den vanvittige nedhoggingen av regnskogene (og andre skoger) med dertil enorme arealflater for produksjon av biodrivstoff. Dette er et resultat av klimafantastenes skrik om biodrivstoff som erstatning av drivstoff fra blant annet olje/gassproduksjonen. Denne galskapen er i hovedsak klimafantastene ansvarlig for i hvert fall indirekte. Skriket om bruken av biodrivstoff er noe av det mest kriminelle som kan fremføres mot planetens biomangfold. Anbefaler Klimarealistene å fokusere mer konkret på dette (biodrivstoff) slik at blant annet uttrykket «bærekraftig» palmeoljeproduksjon osv. forsvinner ut av debatten. Vår såkalte klima- og miljøminister forstår i hvert ikke noe vedr. dette tema.

  • jeg gjør oppmerksom på at det står klart i øverste linje at denne utgaven av Klimanytt er forfattet av Ole Henrik Ellestad

 7. Hei, jeg oppfordre alle til å «dynge» våre stortingsrepresentanter ned med stoff fra klimarealistene, jo mere, dess bedre. E-postadresser finnes ved å søke på en av representantene på Google. Jeg har gjort et utvalg av representanter jeg sender relevante artikler til. Har aldre fått noen reaksjon, ingen tør vel ikke engang antyde at de er enige i noe. Får mediene snusen i det er nok mobbekampanjen i gang.

 8. Har noen sett eller hørt, noen steder, med et ymt, en kommentar fra regjering , Storting eller politikerhold om hva de bevisst kompetente Italienske vitenskapsfolk har uttalt seg om? Tatt i betraktning hva de presenterer av meninger om jordens Klima?
  Sammenlignet dette med det de bygger sin viten på, diskutert divergensene og søkt etter en felles oppfatning som de selv kunne bruke i politisk sammenheng og bringe til folkets kunnskap!?
  Så lenge deres taushet varer må vi bare konstatere vi styres av ignoranter og hjelpeløse faktamotstandere.

  • Nei, vi styres ikke av «ignoranter og hjelpeløse faktamotstandere», men av taktiske faktamotstandere, politiske dyr som holder nøye regnskap med hva det lønner seg å støtte, uavhengig av bagateller som fakta. Fakta om klima er 97% irrelevant for våre politikere, fakta er ikke gangbar mynt i deres regnskap, bare det som underbygger deres makt / undergraver motstandernes makt, gir uttelling.

  • Tenker de er kjøpt og betalt av dette Jippoet som kun er basert på nye måter å tjene penger på, forskere som ikke har vært enig med dette hysteriet har jo blitt boykottet av både FN og storkapitalen.

 9. Ole Henrik Ellestad.
  Jeg har delt denne artikkelen med FIVHs facebook for lokallag, og fikk følgende svar fra Knut-Erik Helle. Stemmer det han skrives om A. Zichichi og Heartland institute?:

  Antonino Zichichi har ikke vært hoved eller delforfatter på en eneste fagfellevurdert klimarelatert studie. Fagfeltet hans er/var atomkraft.
  Han er knyttet til konservative Heartland institute, som arbeider systematisk for å undergrave alle reguleringer på klima. Før det undergravde de forskning på tobakkrøyking, og forsøkte å så tvil om skadevirkningene. Heartland institute har blant annet fått penger fra ExxonMobil og tidligere – gjett hvem – tobakkselskapet Philip Morris.
  Folkeopplysningen tok opp koblingene til Heartland institute og kjente klimaskeptikere her: https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/2018/KMTE50002518
  En trenger ikke være veldig kritisk anlagt for å se at dette er kjøpte og betalte forskere som uttaler seg om klimakrisen (og IKKE forsker på klima) for å undergrave klimareguleringer, til fordel for de største multinasjonale selskapene med direkte økonomiske interesser i akkurat det.
  Flott med alt stort og smått av problemer som naturen vil ta hånd om helt av seg selv.

  Fikk også følgende reaksjon fra Steinar Alsos:

  Hei Knut. Påstandene fra Klimarealistene har blitt tilbakevist av klimaforskere mange ganger, se for eksempel denne artikkelen fra Cicero, samt noen av lenkene under artikkelen. Debatten om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapt eller ikke er over.
  https://cicero.oslo.no/…/klimaforskningens-ti-facts-of…

  • bekkevold. Det er sikkert noen som ønsker å sverte Zichichi, muligens deg inklusive. Men han har vært/er (?), i tillegg til de øvrige bidrag i organisasjoner, leder for en organisasjon som arbeider for forskningens frihet og uavhengighet. Det inkluderer vitenskap basert på offentlige bevilgninger som dominerer voldsomt i klimaforskning såvel som andre.

   Tåpeligheter knyttet til Heartland og klima florerer. De har sikkert benyttet Zichichs uttalelser som mange andre. Henvisningen til NRK-programmet viser jo tåpeligheter satt i system i klimapolitikk og tilhørende hersketeknikker. Det er ingen rubrikk for politisk tilknytning i vitenskapelige journaler. Men det er en forkjærlighet for å publisere artikler som støtter IPCC.

   Zichich har arbeidet innen partikkelfysikk og har uttalt seg om modellenes gyldighet. Det vet han en del om fra andre avanserte beregninger. Minner om Computings 1. lov: søppel inn, søppel ut. Det er flere hundre artikler som påpeker modellenes utilstrekkelighet, inklusive IPCCs raporter samt avvik fra observasjonene.

   Dine henvisninger til CICEROs nettsider gir jo ingen avklaring. De avviker sterkt fra selv IPCCs rapporter. Når disse ikke er alarmerende nok trår andre, som CICERO og Bjerknessenteret mm. i Norge, til med bistand ved kvasivitenskap. Her har jeg ikke nevnt vitenskapelig begrunnelser, men det gjør heller ikke CICERO i henvisningene.

   • Takk og pris for at det finnes folk som tenker kritisk, og reflektert. Jeg er ingen ekspert, men har min STORE TRO på naturens iboende krefter når det kommer til klimaet, alle tenkende mennesker vet at klimaet kar sine selvstyrte sykluser, hvor menneske(mauren) har liten eller ingen kontroll. En annen ting er forsåplingen av kloden vi bor på og til verdesoseanene, hr bør vi sette pener og våre krefter inn på å rydde opp.

Kommentarer er stengt.