Langvarig kuldeperiode vil påvirke matforsyningen

Solforskningen har lenge vært entydig på et kjøligere klima de neste tiårene til tross for at Klimapanelet har vedtatt at sola bare er en 7% klimadriver, mens CO2 står for 90% av klimaendringene. Vi sammenfatter det kommende kjøligere klima i fem punkter for våre lesere

1: Jorda er i ferd med å starte en global nedtur temperaturmessig fra dagens nivå. Dette er en trendløs periode som har vart i 18-19 år, med en overgang til kjøligere atmosfære og hav fra en kort periode med moderat soloppvarming fra en uvanlig aktiv dobbelt topp i solsyklus 24.

2: Gjennomsnittlig global temperatur for atmosfære og hav vil synke signifikant med start i 2015-16 og vil fortsette med små avbrudd inntil stabilisering på et kjøligere nivå som varer gjennom det meste av 2030 og 2040-årene. Bunnen i denne globale kuldeperioden er forårsaket av en sovende sol og forventes å inntreffe i 2030-31.

3: Den forventede temperaturnedgang vil fortsette de neste 15 årene og vil være den sterkeste som noengang er målt i menneskehetens historie, når vi ser bort fra kortere hendelser forårsaket av vulkanutbrudd.

4: Global gjennomsnittstemperatur i 2030-årene vil nå et nivå som er minst 1.5° C lavere enn rekordnivået siste 100 år registrert i 1998. Temperaturen i 2030-årene vil minst samsvare omtrentlig med observasjonene fra 1793 til 1830, det såkalte Dalton-minimum. Dette vil være ødeleggende for kornavlingene på den nordlige halvkule, også grunnet kortere vekstsesong.

5: Det er mulighet for et dypere og mye lengre solminimum som Maunder-minimumet i tiårene sentrert rundt 1670, men om vi skal dit vil ikke kunne la seg fastslå via solobservasjon før i årene 2020-23

En av de som har advart klarest og tidligst mot den kommende nedkjølingen er Prof. Habibullo Abdussamatov ved det prestisjefylte Pulkovo-observatoriet ved St. Petersburg, hvor han leder romforskningsseksjonen i Det Russiske Vitenskapsakademiet. Allerede i 2006 var han ute med sin første advarsel om at vi står foran minst 30 år med kjøligere klima grunnet raskt avtagende solaktivitet, her.
Hans nyere forskning med engelsk tittel grand_minimum er mye mer konkret og anbefales for de som vil fordype seg i problemstillingen.

Dr. David Archibald oppsummerer solforskningen i et oppslag i Energy & Environment, med tittel Solar Cycles 24 and 25 and Predicted Climate Response, basert på hva en rekke fremtredende solforskere har skrevet i sin forskning. Utviklingen etter 2006 er i samsvar med forventningene, og vi ser bl.a at flere av prediksjonene til Landscheidt slår til som beskrevet i dette notatet NewLittleIceAgeInsteadOfGlobalWarming.

Norske solforskere har lenge pekt på regionale variasjoner med en tiltagende kulde, bl.a KN08 med kaldere Asker-vinter. KN18 viser til forskning fra Solheim, Stordahl og Humlum som varsler flere kaldere vintre fremover. Her konstanterer Prof. Jan-Erik Solheim at ingen nålevende personer noensinne har opplevd en svakere sol, basert på observasjoner våren 2014.

Vi vil få flere overraskelser av denne typen, selvsagt akkompagnert av de sedvanlige avisoppslag om at dette er ekstremvær som er forårsaket av våre CO2-utslipp. Troverdigheten til disse vil synke med temperaturene.
Solsyklus24
Prof Ole Humlum ved UiO sier i en kommentar til samme varsel sendt ut i USA av SSRC at utsikten til lavere avlinger forårsaket av et kjøligere klima gir grunn til sterk bekymring.

Grafen her viser solsyklus 1 (1755-66) i grått, nåværende syklus i rødt, samt gjennomsnittet for alle syklusene i blått.

Hva nå?
Våre politikere later til å feilprioritere med sin ensidige fokus på klimaendringer forårsaket av Norges CO2-utslipp, mens solaktiviteten ignoreres totalt til tross for at over 98% av all energi som tilføres jorda kommer derfra. Det er på tide å spørre våre politikere: Hva gjør dere for å sikre matforsyningen de neste tiårene?

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

  1. Klimarealistene har i dag sendt følgende spørsmål til landbruksminister Sylvi Listhaug:

    Viser til gjentatte advarsler fra solforskere om at verden står foran en global nedkjøling de kommende tiårene som vil påvirke matforsyningen negativt. En tydelig nedkjøling forventes i din regjeringstid, spesifikt 2015 og 2016.

    Spørsmålet til landbruksministeren er: Hva gjør du for å sikre Norges matforsyning i forkant av den kommende kuldeperioden?

Kommentarer er stengt.