Dag 1. desember 2016

Global temperatur for november

Vi har temperaturdata for november måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for november viser liten endring. For mer informasjon om værfenomenet El Nino, se KN120. TLT-dataene er fra lavere troposfære. UAH Data UAH står for University…