Dag 2. august 2016

Stabil global temperatur i juli

Vi har temperaturdata for juli måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for juli er stabilt, med en ubetydelig stigning fra juni med 0,05 o C. For resten av 2016 er det overveiende sannsynlighet for at vi går…