Dag 12. juli 2016

Solaktiviteten for mai og juni

Vi ser på solaktiviteten i mai og juni måned, med data hentet fra Die Kalte Sonne, websiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Mens mai har vært en normal måned, så har juni satt rekord for lav solaktivitet og…