Dag 11. februar 2015

Hubert Lamb – en klimaanalyse

For de som gjerne vil ha jevnlig påfyll av kunnskap viser vi til denne usedvanlig grundige analysen over utviklingen i klimavitenskapen i forrige århundre, og ikke minst beskrivelsen av hvordan klimaskremslene etter hvert tok helt av. Takk til GWPF for…