Dag 6. februar 2015

Vellykket klimamøte i Stavanger

Torsdag 5 febr kl 19.00 på kåkå/Sting Nere. Sunn klimaskepsis – «Er IPCC i ferd med å gå bort fra CO2-doktrinen?» Innleder var Hans Borge, med Martin Hovland som kommentator med klimaortodoksien representert ved Siri Kalvig og Wim Lekens, sistnevnte…