2015 med ekstremt lave ekstremværskader!

Mens klimaskremmerne i NRK, Dagbladet og alle de andre stedene har gått amok med ekstremværsoppslag i desember, så skal vi se på litt statistikk for 2015 og de foregående årene. Konklusjonen i dag er at de aller fleste medieoppslag som inneholder ordet «ekstremvær» bare er eventyr og fri fantasi fra inkompetente journalister som tuskhandler i dommedagsskremsler.

Ekstremt høy mediebruk av ordet  «ekstremvær»
Det er velkjent at mye av pressen nå slår rundt seg med begrepet ekstremvær ved enhver tenkelig og utenkelig anledning, Den første figuren her viser hvor ofte begrepet ekstremvær er bruk i media, og som man ser har bruken eksplodert de siste 15 årene. En tusen-dobling er en syk økning. Spesielt hvis vi i den samme epoken faktisk har fått mindre ekstremvær…

CYCwMVFUQAA73OZ2015 – nest laveste ekstremværskader på 25 år
Europas største forsikringsselskap Munich Re har kalkulert de globale skadene fra ekstremvær over 25 år, sett i relasjon til den globale økonomien. Vi ser at bare 2001 har mindre ekstremværskader og trenden (rød strek) over tid er sterkt synkende.

Takk til Roger Pielke Jr for tipset om hvordan det egentlig står til med de ødeleggelsene som blir mer og mer uvanlige sett i global målestokk!

Flere medier melder at El Ninoen har bidratt til de lavere skadene for 2015, som her på GWPF.

Støtt oss ved å dele: