2015 er bare det tredje varmeste året!

Klimakriseindustrien har lenge forberedt seg på dagens kunngjøring fra NASA-Giss og NOAA, hvor de erklærer 2015 for å ha vært rekordvarmt. Det kokes suppe på en tidels grad som ikke er representativ, og dette kan du de neste dagene lese om absolutt overalt. Men hva er det de har målt? Og hva er det egentlig som foregår? VI viser her at de bare bruker data fra de stedene som inneholder maksmalt 0,012% av den samlede energien i hav og atmosfære. Budskapet er altså oppspinn med minimal vitenskapelig forankring.

figure-2-tlt-annualHøykvalitets måling viser 2015 er tredje varmest.
Vi har omtalt 2015-temperaturene før, her og her og det er særdeles klart at 2015 er det tredje varmeste året siden vi fikk satellittmåling av temperatur med høy kvalitet fra 1979. Det er langt på vei vitenskapelig enighet i at det var like varmt i de varme 1930-årene. Og det er ingen tvil om at det var 1-2 grader varmere da vikingene koloniserte Grønland, eller 2-3 grader varmere i den Romerske storhetstiden for ca 2000 år siden.

Figuren til venstre viser de faktiske forhold basert på de beste dataene menneskeheten besitter, målt i den lavere troposfære. De sydligste og nordligste fem gradene ved polene er ikke medregnet. Troposfæren inneholder 75% av atmosfærens masse og 90% av atmosfærens vanndamp (klimagassen som står for ca 95% av den atmosfæriske effekten, også omtalt av enkelte som drivhuseffekten).
(Edit) Det vitale med satellittmålt temperatur, og de 4 måleseriene for værballonger som stemmer med satellittene, er at disse alle måler temperatur der alarmistene sier drivhuseffekten skal slå til med temperaturøkning. Og der oppe er det nesten ingen økning!

Alarm-budskapet er fra USA
NASA-Giss og NOAA slår på stortromma i dag med felles pressekonferanse, i regi av direktørene Thomas R. Karl og Gavin Schmidt. Ingen av disse er nøytrale aktører. Du kan lese alt om dette, her på WUWT hvor de løpende oppdatere sitt nyhetsoppslag. Takk til Bob Tisdale for denne utmerkede service.
Begge disse etatene bruker NOAA’s ERSST.v4 “pause buster” temperaturdata for havoverflaten, tidligere omtalt av oss i oppslaget «En trist dag for vitenskapen»  og oppfølgeren «Drepende kritikk mot NOAA». Denne metodikken ble i fjor høst forsvart av en gruppe forskere ved Stanforduniversitetet (se tredje avsnitt i lenken), en studie som for kort tid siden ble fullstendig knust her. Det peneste man kan si om disse etatene er at de tuskhandler i politisk temperatur på et sviktende vitenskapelig grunnlag.

Hvor er energien i hav og atmosfære?
Det springende punktet er hvorvidt kloden vår blir varmere og hva det i tilfelle skyldes. For å fastslå det første, så må man måle hvor mye energi det er i hav og atmosfære på ulike tidspunkter for så å sammenligne. Klimaet er definert over en periode på 30 år og man har bare sammenlignbare temperaturdata for troposfæren tilbake til 1979. Dataene til alarmistene er hentet fra de nederste 2 metrene i atmosfæren, på et lite antall målepunkter og uten forsvarlig kvalitetskontroll; mens havet er representert ved helt tilfeldige målinger av den øverste meteren i havet på enda mer tvilsomme målepunkter, deretter er dette modellert slik at man kommer frem til en beregning som skal være representativ for hele klodens gjennomsnittlige temperatur.

Argos_BuoyHavet: de elementære tallene viser at ca 95% av energien befinner seg i havet, som dekker nesten 71% av kloden vår med en gjennomsnittlig global havdybde på 3,7 kilometer. ARGOS-bøyene er den beste målemetoden, bildet viser en pensjonert ARGOS-bøye som hviler på stranden etter mange års trofast tjeneste.
Her er det særdeles tynt med sammenlignbare data tilbake i tid, men flere av verdens ledende oceanografer har fastslått at havene i hovedsak ikke blir varmere.

Troposfæren: ca 5% av energien befinner seg i atmosfæren, det betyr at den har minimal betydning for klimaet på jorda i forhold til havet. Bakkebaserte målinger gjøres 2 meter over bakken, på målepunkter som har særdeles strenge kvalitetskrav – som det slurves mye med å holde seg til.
(Edit) Det vitale med troposfæren er at det er der drivhuseffekten skal slå til med temperaturøkning. Derfor er det der oppe temperatur er viktig og ikke på bakken!

Målegrunnlaget er 0,012% av energien
NASA-Giss og NOAA forholder seg altså til den delen av energimengden i hav og atmosfære som det er mest praktisk å måle på en slik mpte at man får det ønskede resultatet. En veldig enkel beregning viser at de har målt et segment som inneholder 0,012% av energien i hav og atmosfæren. De resterende 99,988% har de ignorert. Hva kan det komme av, mon tro?

NASA_solar_imageHvorfor endrer global temperatur seg over tid?
Dette er det det har vært kranglet om i snart 30 år. Den klimakriseindustrien som har bygd seg opp over snart 30 år med støtte fra politikere som ønsker eller trenger en klimakrise som en del av sitt politiske program, har insistert på at den avbildede krabaten her ikke har noen vesentlig betydning for klimaet vårt. De mener at menneskeheten styrer mer enn halvparten av den globale oppvarming etter 1950, altså minst 51% av den lille oppvarmingen vi hadde fra ca 1976 til ca 1997.
Siden oppvarmingen har opphørt har de sluttet å snakke om dette, nå går det i klimaendringer i stedet – det vi si at de kan fortsette som før i klimakriseindustren uansett hvilket vær vi har til enhver tid. Men for hvert år som går uten noen oppvarming så får klimaskremmerne lavere troverdighet, og dermed oppstår det et stigende behov for å få fortgang i den globale oppvarmingen igjen. Det er den konkrete årsaken til det temperatursirkuset du får oppleve neste dagene!

På en kortere tidsskala endrer temperaturen seg – slik vi måler den – basert på ulike naturlige fenomener i hav og atmosfære. Her livnærer mange seg på å forveksle årsak og virkning samt på å fokusere på de antropogene 0,13% av drivhusgassene i atmosfæren. ENSO (El Nino-La Nina) er det sterkeste periodiske fenomenet i en kort tidsskala, og dette har absolutt ingenting å gjøre med våre utslipp av plantematen CO2. Slik var det i rekordåret 1998 og slik var det i 2015 også. Men dette sier de pussig nok ikke noe om.

Dette er det viktigste spørsmålet i klimadebatten
Det springende punktet er fremdeles: Hvor er observasjonene i naturen som viser entydig at mer CO2 i atmosfæren fører til målbart høyere temperatur? Svaret er – fremdeles – like klart: disse observasjonene eksisterer ikke.

Noe mer trenger du egentlig ikke å vite om klimaet.

Oppdatering 1: Richard Lindzen kommenterer
“Frankly, I feel it is proof of dishonesty to argue about things like small fluctuations in temperature or the sign of a trend.  Why lend credibility to this dishonesty?” Lindzen, an emeritus Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences at MIT, told Climate Depot shortly after the announcements.
“All that matters is that for almost 40 years, model projections have almost all exceeded observations.  Even if all the observed warming were due to greenhouse emissions, it would still point to low sensitivity,” Lindzen continued.

Lindzen er medlem av Det Norske Vitenskaps Akademi, Mer info her på Climate Depot!

Oppdatering 2: NOAA står til stryk i elementær regneferdighet!
Anthony Watts har sammenlignet kunngjøringene fra NOAA for varmerekordene her, først den i 1997 og deretter den helt ferske. Som vi ser oppstår det en elementær regnefeil.

1997-gat-noaa-ncdcGAT står for global gjennomsnittstemperatur, og som vi ser på illustrasjonen her så er tidligere rekord (varmeste noensinne) en GAT på 62,45o Fahrenheit.
GAT for forrige århundre var 57o Fahrenheit, og rekorden for 2015 var atså 1,62o Fahrenheit over disse 57o Fahrenheit.

Som Anthony Watts selv skriver det:

GAT for 20th century = 57°F

GAT for 1997 = 62.45°F

GAT for 2015 is 1.62°F + 57°F = 58.62°F

In any universe, 58.62°F is lower than 62.45°F by  3.83 degrees Fahrenheit.

Støtt oss ved å dele:

16 kommentarer

  • Du har rett i at dette er veldig komplekst,jeg må derfor ta det forbehold i dette svaret (som er mitt personlige svar, og ikke synspunktene til våre vitenskapsmenn) at jeg muligens ikke har fått med alt det vitale. Det er en stund siden jeg leste forskningen deres, men jeg følger med på hva de gjør og sier.

   Berkeley Earth-studien hvor Muller og Curry er sentrale, er spesiell på mange måter, Muller har aldri regnet seg som skeptiker, men han er en særdeles ryddig forsker som sterkt misliker bedrageri som Hockeykølla tiil Dr. Mann. Mullers datter Elizabeth som skriver pressemeldingene (inkl den du refererte til) har en forhistorie med begge beina trygt plantet i klimakriseindustrien. Det fører til et sterkt PR-fokus hvor de rykker ut med forskningkonklusjonen før forskningen er fagfellevurdert. http://wattsupwiththat.com/2011/10/20/the-berkeley-earth-surface-temperature-project-puts-pr-before-peer-review/

   I tillegg har du råtne triks som å fremstille Muller som skeptikeren som har snudd og støttet IPCC fordi de nå har bekreftet den sterke oppvarmingen – det er bare oppspinn for å få presseomtale..

   Curry har med årene blitt mer og mer skeptisk til Klimapanelet etterhvert som hun stiller spørsmål og får aha-opplevelser. Det har ført til at de to flere ganger har uttalt seg motstridende om hva deres felles forskning har konkludert med. Vi må regne med mer av dette.

   Berkeley Earth studien har en metodikk som tar ikke hensyn til Urbane varmeøyer i forsvarlig grad, og temperaturene deres over land er derfor for varme. Bortforklaringene deres kan bli kreative og holder ikke mål, iht den vitenskapelige kritikken jeg har sett (Jfr lenken over). Dette har de prøvd å lappe på i ettertid (det er lov å gjøre feil og det er i utgangspunktet ikke forskernes skyld at rådatene er for dårlige), og der er jeg ikke helt oppdatert.

   —————————–

   Angående Mathismoen, så leste jeg studien som lå til grunn for det innslaget om temperaturen i innsjøene – men ikke det Mathismoen skrev. Jeg vet derfor ikke om M har fått relevant informasjon fra sin kilde (han lytter utelukkende til det mest alarmistiske), eller om M har skjønt noe av det han er blitt foret med. Jeg er generelt skeptisk til en journalist som både er allergisk mot tall og som er flasket opp i FIVH og derfor opptrer 100% klimatroende, men avstår fra å kommentere noe jeg ikke har lest.

   Studien omhandlet bare sommertemperaturer. Vi vet ingenting om temperaturen i resten av året, og dermed vet vi for lite om årsgjennomsnittet. Er 3 mnd representativt for året? Slike utvalgte målinger av temperatur er dominert av regionale variasjoner med påvirkning fra vind,hav osv, og jeg kan ikke se at dette kan brukes til seriøse vurderinger som er relevante i spørsmålet om graden av unormal global oppvarming,

 1. Det som jeg syns er påfallende er hvordan El Niñoer misbrukes til inntekt for alarmister. I 1998 ble den brukt av Mann, Gore og alle andre for å forsterke temperaturøkningen, uten å nevne at det var en El Niño. Da det begynte å se ut som en pause i oppvarmingen noen år senere ble 98-toppen fjernet for å vedlikeholde en jevn stigning. I 2010 gjentok det seg, og nå skjer det samme. Uten å nevne at vi er i en El Niño blir 2015-temperaturen nå oppropt som tidenes varmeste, mens 1998- og 2010-toppene nedjusteres. Helt utrolig at NRK bidrar til dette bedraget.

 2. Allerede tidlig i fjor visste vi 2015 ikke ville bli et rekordvarmt år, kraftig El Niño til tross, ref.: https://roaldjlarsen.wordpress.com/2015/10/11/no-record-year-according-to-satellites/ Vi visste også at alarmistene ville justere temperaturdata’ene for å hause opp 2015 som det varmeste året noen sinne målt, ref.: https://roaldjlarsen.files.wordpress.com/2015/07/giss-1981-2002-2014-global.gif

  Slik de gjorde med 2014, ewf.: https://roaldjlarsen.files.wordpress.com/2015/01/10403125_10203838492993939_2202943762058137116_n.jpg

  Hva slags krise krever at det jukses med data’ene?

  Det finnes veldig mange eksempler på justeringer fra alle deler av verden, eksempel;
  https://roaldjlarsen.files.wordpress.com/2015/10/noaa-jan-sep-2015.gif

  Av endringer vi vet om er, i hvert fall, 50% ulovlig justert, ref.: https://roaldjlarsen.wordpress.com/2015/10/11/50-of-reported-global-warming-is-due-to-post-1999-data-tampering/

  Og hvorfor fortsetter de dette bedraget, Greenpeace / WWF aka IPCC og 196 land signerte jo en avtale i Paris i fjor som åpenbart må tolkes som en innrømmelse av at det ikke er noen klimakrise?

  Vitenskapen vet nå helt sikkert at CO2 ikke produserer ny energi i atmosfæren, den stopper heller ikke varmen fra å unnslippe, dvs. CO2 fanger ikke varmen under et teppe i atmosfæren. Det er så ulogisk det kan få blitt.

  «The Hot Spot», der hvor varmen, i følge teorien, skal fange opp de langbølgede infrarøde varmestrålene, ligger ca. 8 kilometer over Ekvator mellom 30 grader nord og 30 grader sør. Det er her denne tilbakestrålingen skal finne sted. Temperaturen i 8 kilometers høyde er helt nede i -42 C. En annen morsom ting med området rundt Ekvator er at det stort sett er veldig varmet der, med mye luftfuktighet. Målinger viser at de infrarøde strålene fra den faste delen av joden, fanges opp av vanndamp før de rekker å stråle mer enn 20 cm. fra overflaten. Der bidrar de kun til konveksjon, dvs oppadgående vinder som effektivt frakter varme ut av atmosfæren, de kalles gjerne tropiske orkaner rundt Ekvator. Med et varmere klima skal vi altså se mer av det mens det i virkeligheten blir ferre, noe de fleste nå både vet og har visst i flere år, ref.: https://stevengoddard.wordpress.com/2015/10/12/nasa-goes-double-or-nothing-on-their-data-tampering/

  Alarmister og realister diskuterer vitenskapen, journalister og media fortrenger sannheten og fakta og gir en bevisst feilaktig framstilling til publikum mens politikerne, bak vår rygg, innfører nye «grønne» avgifter .. Sjekk strømregningen din, sjekk avgiftene på drivstoff, flyseteavgift er et helt nytt eksempel på hvor uredelige og i uttakt med både folket og vitenskapen de er.

  Tilbake til hvorfor de jukser, vi ville ikke brukt milliarder på en armada av klimasjarlataner om vi hadde visst sannheten. Vi ville ikke brukt milliarder på dollarvifter i alle horisonter, som effektivt utrydder våre fugler og flaggermus, om vi visste sannheten, vi ville ha nedlagt denne «grønne» gørra og påtalt de for svindel .. Om vi visste sannheten!

  • Sitat: «Vitenskapen vet nå helt sikkert at CO2 ikke produserer ny energi i atmosfæren, den stopper heller ikke varmen fra å unnslippe, dvs. CO2 fanger ikke varmen under et teppe i atmosfæren. Det er så ulogisk det kan få blitt.»

   Tolker dette til en oppfatning om at drivhuseffekten ikke eksisterer , (og spar meg for retorikken om at drivhus og atmosfære er to forskjellige ting, det vet vi alle likevel) vitenskapen ser ikke ut til å være helt enig:

   Fra statuttene for WUWT:

   «For the same reasons as the absurd topics listed above, references to the “Slaying the Sky Dragon” Book and subsequent group “Principia Scientific” which have the misguided idea that the greenhouse effect doesn’t exist, and have elevated that idea into active zealotry, WUWT is a “Slayer Free Zone”. There are other blogs which will discuss this topic, take that commentary there.»

   Eller Judith Curry:

   «The models aren’t perfect; no one says that they are. But they’re a damned sight more grounded in real science and physics than the naive but cocky “proofs” published in blogs by the self-taught, and the blanket
   unfounded assertions (“there is no two-way exchange of radiation because we say there isn’t”) that somehow passes for science in this group.»

   Morsomt å se at i hvertfall Anthony Watts og Judith Curry, to personer jeg har stor respekt for, begge for deres rimelig balanserte syn på Global Warming og måten de sprer innsikten på, og sistnevnte for hennes kunnskaper, ikke deler oppfatningen i innlegget over.
   Deres syn ser også ut til å være i overenstemmelse med det jeg selv lærte på universitetet.

   Jeg deler Judith Currys oppfatning om deler av innholdet i innlegget over, folk må gjerne få mene det, men måten dette fremkommer på hos Klimarealistene bidrar neppe til å gjøre at denne siden fremstår som en seriøs kilde for bedre informasjon enn den f.eks Klode-Ole bedriver.

    • «Ikke mye» er en kvantitativ oppfatning, og en oppfatning på dette området som jeg antagelig er enig i (definisjonsspørsmål), men det er vanskelig å se at innlegget jeg kritiserte («Vitenskapen vet nå helt sikkert at … CO2 fanger ikke varmen under et teppe i atmosfæren») var uttrykk for en kvantitativ oppfatning.

     Referansen til logikk i innlegget («Det er så ulogisk det kan få blitt») er også vanskelig å ta alvorlig, jeg kan lett ramse opp mye som er alminnelig akseptert vitenskap som mange finner ulogisk,f.eks kvantefysikken.

     Jeg mener denne typen uttalelser bare tjener Klode-Olene!

     • Uten å ta stilling til det som står i kommentarene her, tillater jeg meg å gjøre oppmerksom på at vi har fri debatt her så lenge innholdet er høvisk. De enkelte kommentarene står det navngitte personer bak, dvs det er personlige meninger og ikke noe som ytres på vegne av foreningen Klimarealistene.

      Når det gjelder drivhuseffekt (for CO2) og vitenskap, så bør det være godt kjent at det er flere som mener drivhuseffekten for CO2 ikke eksisterer, jfr Miskolczi, Gerlich og Tscheuschner. Og mange andre med de nødvendige kvalifikasjoner, Det bør derfor være legitimt å ha en slik debatt her, både i innlegg og i kommentarfeltet.
      At Judith Curry som ellers opptrer ryddig, kommenterer Miskolczi med «Ive no time for this» fremfor å se på substansen i hans forskning, tyder bare på at Judith Curry har flere aha-opplevelser foran seg.

      Siden debattfeltet her er sammenlignet med WUWT, det er relativt pussig at Anthony Watts aksepterer avvik fra konsensus på Global oppvarming, mens det praktiseres nulltoleranse på Barysentrisme (med tilhørende trakassering av minst en solforsker) og på drivhuseffekten for CO2. Mangelen på debatt om sistnevnte på WUWT er pussig siden observasjonene i naturen er konsistente også med et netto pådriv fra CO2 nær null.

      Det er som kjent kort tid siden man innen helse var minst like sikre på konsensusen rundt mettet fett – usunt for hjertet – som det enkelte er i dag på drivhuseffekten for CO2. Men plutselig rakner alt, og nå er ikke mettet fett usunt for hjertet i det hele tatt. Kritikerne hadde rett!

      Når det gjelder vitenskap og sikkerhet, så er det påfallende hvor lite det snakkes og skrives om den ofte ekstreme usikkerheten innen klimaforskningen.

     • Etter min mening, basert på hva jeg selv har lest av Miskolczi, Gerlich og Tscheuschner, for ikke å snakke om Postma, er dette gode eksempler på at langt i fra alle vitenskaplige papers er like gode, og noen representerer knapt vitenskap.

      Det er fristende å sitere Dr Andrew Lacis:

      «Actually, the Gerlich and Tscheuschner, Claes Johnson, and Miskolczi papers are a good test to evaluate one’s understanding of radiative transfer. If you looked through these papers and did not immediately realize that they were nonsense, then it is very likely that you are simply not up to speed on radiative transfer.»

      Kommentaren om mettede fettsyrer har jeg vanskelig å ta alvorlig, men det er helt greit for meg at Klimarealistene ikke ser ut til å legge til grunn samme krav til vitenskapelig holdning for de som står for kritikk av flertallets (ihvertfall innenfor presse og politikk) CO2 oppfatning som det WUWT gjør.

      Jeg er enig i den siste setningen («Når det gjelder vitenskap og sikkerhet, så er det påfallende hvor lite det snakkes og skrives om den ofte ekstreme usikkerheten innen klimaforskningen»).

      For de som måtte ønske å finne ut hva denne usikkerheten i hovedsak går på, og hvor det faktisk ikke er helt sant at det ikke foregår en betydelig diskusjon, vil jeg sterkt anbefale Lewis& Crok: A SENSITIVE MATTER HOW THE IPCC BURIED EVIDENCE SHOWING GOOD NEWS ABOUT GLOBAL WARMING som gir en enkel fremstilling uten nevneverdig krav til realfaglig bakgrunn:

      http://www.thegwpf.org/content/uploads/2014/02/A-Sensitive-Matter-Foreword-inc.pdf

      Det er min påstand at den seriøse debatten om drivhuseffekten går på hvor mye (evt lite) ikke enten/eller!

     • Ja, og målinger har vist at 0,01 %-poeng mer CO2 i luften siden før-industriell tid har så forsvinnende liten effekt på global temperatur og dermed også på de alltid forekommende klimaendringer at ingen har greid å måle det, i følge klimaforsker Dr. Roy W. Spencer i hans bok The Great Global Warming Blunder.
      Men de positive sider ved ca. 1 grad K øking i global temperatur og økt CO2 på den tiden er meget bra for jorden med økt plante- og matproduksjon.
      Theisen tar nok feil når det gjelder prof. Claes Johnson, se mer om dette i kap. 3 og 16 i notatet «Realistisk om CO2, global temperatur og klima 2016» her: https://db.tt/2i4Q5JSt (for omfattende til å skrive om her).

     • Til Roald Theisens siste kommentar vil jeg tilføye når det gjelder Miskolczi, Gerlich og Tscheuschner: Det er litt pussig at deres forskning ikke er blitt imøtegått av andre som har de samme formelle kvalifikasjoner. MIskolczi har åpenbart rett mht observasjonene han legger til grunn, og Gerlich uttaler seg delvis på sitt eget fagfelt. Dermed foreligger det bare to grunner til å avskrive deres forskning, og da er vi inne på temaene «forskning som er så politisk ukorrekt at det er karriereterminerende å si seg det minste enig» samt dette med eget glasshus kontra det å «legge til grunn samme krav til vitenskapelig holdning for» alle.

      Claes Johnson skal jeg ikke uttale meg om, da jeg ikke kjenner til i detalj hva han har skrevet og i hvilken grad det er omstridt.

      Jeg har forøvrig lest Lewis & Crok og er enig i både at dette er lett forståelig med liten eller ingen realfaglig bakgrunn, samt at dette er ett eksempel på en av de seriøse debattene som foregår: Hvor stor er CO2-klimafølsomheten? Det siste er en variant av spørsmålet Klimarealistene har prøvd å poengtere i offentligheten i alle år: Hvor store er de menneskeskapte klimaendingene i forhold til de naturlige? For heller ikke der er det spørsmål om enten eller.

      Det useriøse sitatet fra Dr Andrew Lacis tar jeg med stor ro, det er godt kjent at Dr Lacis tilhører den indre kjerne i NASA-Giss og da vet vi hva han står for og at det later til å skje helt uavhengig av hva som skjer ute i naturen.Det hadde vært bedre om det ble lenket til noe litt mer vitenskapelig, som faktisk prøver å tilbakevise noen av de mange vitenskapelige argumentene Miskolczi, Gerlich og Tscheuschner kommer med. Det er skuffende at ikke det blir gjort, men vi får vente å se hva Theisen kommer med.

      At langt i fra alle vitenskaplige papers er like gode, og noen representerer knapt vitenskap, det er en setning jeg er helt enig i (er ikke de fleste det da?), men jeg foretrekker i motsetning til Theisen å skrive utførlig om hvor dette gjelder, med kilder, før jeg trekker frem navn på forskere.

      Eksemplet på mettede fettsyrer er etter manges mening et særdeles godt eksempel på at den herskende konsensus-oppfatning ikke alltid har rett. Også professor Bjørkum har nylig trukket frem dette, på geoforskning.no i sitt siste innlegg der, og dermed anser jeg meg for å være i det beste selskap og tar med den største ro til etterretning at enkelte her ikke er enige.

     • Ingen problemer med at Klimarealistene ønsker å forsette å benekte grunnleggende termodynamikk, og det trengs ikke mye kunnskap for å se at de refererte forskerene befinner seg totalt på utsiden av klassisk termodynamikk.

      Det jeg ikke liker er at dette gir klimaaktivistene langt på vei rett i beskrivelsen av mange av motstanderne, og vanskeliggjør en nyansering av debatten

   • Folk må naturligvis få mene det de vil, mitt syn er ikke nødvendigvis heller samme syn som Klimarealistene ned til alle tenkelige detaljer. Mener man det finnes en drivhuseffekt, bevis det da. Enn så lenge er ikke det gjort empirisk, skal vi bare gå rundt å si at vi tror på ting for å tekkes andre? Eller skal man da falle tilbake på 0-hypotesen? Spiller heller ingen rolle for meg hva personen som tar feil heter, paven, Al Gore, Watts eller Nova.

    «Out of the mathematical convenience of not having to treat the system in real-time, and with the real power of sunshine, climate scientists average the real-time power of sunshine over the entire surface of the Earth at once, so that they can get rid of day and night, and also so that they can treat the Earth as flat, which makes things easier for them in the math. By spreading the power of sunshine over the entire Earth at once, so that they don’t have to worry about the difference between day and night, the mathematical number required to do this works out to a division of the real incoming power P by the number 4. It is a result of a geometric math problem of transforming a sphere into a flat plane, which is how climate scientists make the simplifications of the real system to something which is not real but is a convenient “approximation”.

    Wait a minute…let’s back up here. Climate scientists take the real power of sunshine, of P = 960 W/m2, equal to +88o Celscius, but divide the power by the number 4 so that they can make the Earth flat and get rid of day and night – for convenience. When they do this, they artificially (it is artificial because it is no longer real, and only a mathematical simplification to make the Earth flat) decrease the power of sunshine to 960/4 = 240 W/m2 which is equal to -18oC.

    After having taken a real number, and then converted it into something which is not real – the flat Earth approximation – climate scientists then go on to think that the power of sunshine is far too cold to heat anything by itself because it is only as strong as -18oC. They forget that the simplification they made doesn’t actually correspond with reality, because they’ve taken the real numbers which are actually from reality in the first place, but then mathematically diluted them into very small numbers which aren’t actually found or measured in real-life.»

    http://climateofsophistry.com/2012/11/06/on-the-absence-of-a-measurable-greenhouse-effect-part-1-the-failure-of-ipcc-energy-budgets/

Kommentarer er stengt.