2014 – Enda et år uten global oppvarming

RSS og UAH satelittmålt temperatur for desember 2014 er publisert, og nok en gang ser vi at skremslene om global oppvarming ikke hører hjemme i virkelighetenes verden. Mens media i lille Norge hausser opp effekten av urbane varmeøyer og det lokale været her hjemme som truende klimaendringer, så viser satelittmålt temperatur for hele kloden at vi ikke er i nærheten av de to rekordvarme årene 1998 og 2010. Planeten vår nekter simpelthen å samarbeide med Klimapanelet og resten av klimaindustrien.

RSS_2014_temp_anom

Først RSS-målingene, de viser at 2014 er det 6.varmeste året idet 2014 deler denne posisjonen med 2007. Årets anomalie er på 0,256 grader Celsius, langt under de to rekordårene 1998 og 2010.

Deretter ser vi på UAH-dataene som viser 2014 på en 3.plass bak de samme rekordårene 1998 og 2010. Men avstanden til 2005 og 2013 er bare på hhv 1 og 2 hundredeler, hvilket er så lite at man statistisk kan regne forskjellen som null, ifølge Dr. John Christy ved Huntsville-universitetet i Alabama.

UAH_LT_1979_thru_December_2014_v5

Mange vil spørre seg hvorfor de to målingene ikke viser nøyaktig samme trend. Forklaringen er kompleks og du finner en lengre versjon på bloggen til Dr. Roy Spencer enn det vi gjengir her. Først bruker ikke UAH og RSS data fra de samme satelittene, de har ulike utfordringer med kalibrering, høyden satelittene befinner seg i varierer med posisjonen og datamodellene som brukes for å prosessere og kalibrere rådata er ikke de samme da det ikke eksisterer noen enhetlig metodikk. Modellene oppgraderes hele tiden mens dataene tikker inn. UAH oppgir at de for tiden bruker hele 14 satelitter, som hver ikke har lengre levetid enn 2 til 16 år med langsomt degraderte baner.

Men i motsetning til bakkemålt temperatur som alt for ofte er i hendene på alarmistiske forskere med en økonomisk egeninteresse i global oppvarming, så trikses det ikke med rådataene for satelittmålt temperatur. Til gjengjeld ignoreres alt for ofte satelittmålt temperatur av aktørene i klimaindustrien, fordi dataene viser den uforskammethet at de er alt for politisk ukorrekte til å kunne brukes til å skremme flere millioner ut av vestens politikere.

Støtt oss ved å dele: