2014 blir ikke det varmeste året

Av Klimarealist Geir Aaslid

Media fylles nå opp med påstander om at 2014 blir det varmeste året noensinne, akkurat slik vi er vant til hvert år. Og helt uansett hva som egentlig foregår ute i naturen. Som vanlig finner man seg en liten region som er litt varmere enn alle de andre regionene og i år er det Norge/Norden som er varmt mens de enorme bikkjekalde områdene i USA og Sibir ikke blir nevnt.
Her er Dagbladet med ett av de mer useriøse oppslagene i regi av Cicero’s Bjørn H. Samset som kan fortelle at: » Fortsetter vi som i dag, vil jordkloden være fire grader varmere i 2100″. http://bit.ly/1yWLf2Q

Ved et tilfeldig sammentreff greier ikke Samset å fortelle at en statistisk analyse av værdataene viser at det ikke har vært noen global oppvarming på 18-19 år, og at det derfor vil være samme temperatur i år 2100 som i dag, hvis vi fortsetter som i dag. http://bit.ly/1vtEXqQ
Men det er som kjent ikke helt enkelt å arbeide et sted hvor de har forutsatt i sin formålsparagraf at klimakrisen er reell og menneskeskapt, helt uavhengig av hva som skjer ute i naturen.

Igjen dreier det seg om en endring opp eller ned i temperatur på hundredeler eller tusendeler av en grad Cesius, mens usikkerheten i målingene er fra en tidels grad opp til en grad Celsius. Det betyr at det ikke har vært noen signifikant endring og at det er helt umulig å fastslå om det egentlig har gått litt opp eller ned. Dr. Roy Spencer har sett på dette i detalj i sin blogg som finnes her: http://bit.ly/1FUdlxR

Vi ser i denne sammenheng bort ifra forskningen som viser at nesten halvdelen av temperaturøkningen i forrige århundre skyldes kalibreringsfeil. http://bit.ly/1riEAsm

Det er ikke mulig å måle global gjennomsnittstemperatur på bakkenivå, da det ikke eksisterer nok målepunkter. Det er mulig å reise hundrevis, enkelte ganger tusenvis av kilometer uten å møte et termometer. De målestasjonene for temperatur som finnes er i økende grad lagt til storbyer og flyplasser hvor det finnes en urban varmeeffekt (UHI) som er umulig å skille fra naturlig oppvarming. For de enorme områdene uten målestasjoner er det brukt fiktive data, tilpasset av mer eller mindre subjektive forskere(CRU/Climategate). Målestasjonene er etablert for værvarsling, men brukes likevel til å spå i klimatiske forhold som krever en mye høyere kvalitet på dataene. Vi kan derfor se helt bort ifra disse varmeskremslene som useriøse.

Global temperatur i atmosfæren får vi fra satelittmålinger, UAH og RSS er de to målingene. Dataene fins fritt tilgjengelig på deres websider, men er samlet her: http://www.climate4you.com/

Det har lenge vært en viss forskjell mellom satelittmålingene og bakkemålt temperatur, men det er viktig å være oppmerksom på at disse ikke måler det samme. Bakkemålingene viser temperatur ca 2 meter over bakken på målepunktet, mens satelittmålingene viser temperatur i en vertikal søyle fra bakken og opp. Satelittene har også kalibreringsproblemer men disse er bare på hundredeler av en grad Celsius. Som illustrasjon 1 viser er ikke 2014-temperaturen i nærheten av de to varmeste årene 2010 og 1998.

Edit: Temperaturanomaliene fra UAH for november er også vist i illustrasjon 2. Som man ser er det heller ikke der noen som helst antydning til det varmeste året.
Yearly-global-LT-UAH-RSS-thru-Sept-2014

UAH_Nov14_Temp_anomalies

Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

 1. Vi kan også se på temperaturutviklingen i havet, der vann som kjent har mye større varmekapasitet enn luft, og dermed må være hovedregulator av temperaturutviklingen i verden som helhet. Målinger fra mer enn 3000 flytende målebøyer rundt om i verdenshavene viser nesten ingen temperaturøkning. Dette greier alarmistforskerne likevel å vinkle på en skremmende måte ved å angi at man har målt en energiøkning i havene på 8,64*10^22 Joules pr. tiår (86400000000000000000000 Joules/dekade). Dette er et stort tall. Men hvorfor oppgir de ikke dette i grader C pr. tiår? Jo, for da blir temperaturutviklingen på mikroskopiske 0,03 grader pr. tiår. Dette er så lite at du ikke klarer å lese det av på noe termometer, og usikkerheten i disse målingene er av samme størrelsesorden. Målingene dekker heller ikke den delen av havet som er dypere enn 2000 meter. Om man tar hensyn til dette, er det sannsynlig at man vil finne et tall i nærheten av 0,015 grader C pr. tiår.

  Det betyr i praksis at politikerne kan konsentrere seg om andre ting enn klimaet, da det vil ta minst 1000 år med en slik trend før man eventuelt får den 2-graders temperaturstigningen politikerne nå prøver å skremme oss med.

 2. Hvorfor er konsensusen blandt klimaforskere en annen en her på siten deres? Hva slags interesseorganisasjoner er det som jobber for og mot den regjerende konsensusen? Tenk litt på den…

  • Konsensus er et politisk begrep som ikke eksisterer innen vitenskapen og du argumenterer derfor politisk og ikke naturvitenskapelige. Er det konsensus, så kan det ikke være vitenskap!

   Klimapanelet er en politisk organsisasjon, det er derfor de er så opptatt av konsensus. Og det er derfor de avgjør hva som er vitenskap ved handsopprekning. Men man teller ikke hoder innen naturvitenskapen, man observerer i naturen for å finne ut hva som er vitenskap, etter å ha formulert en nøyaktig og falsifiserbar naturvitenskapelige teori. Jfr. vitenskpasfilosof Karl Popper.

   La oss så se på hva folk flest oppfatter som konsensus, nemlig at menneskeheten har forårsaket global oppvarming. Her viser vi til klimanytt 78 hvor det dokumenteres at denne konsensusen er en myte. Bare 0,3% av ca 14.000 forskningsrapporter støtter påstanden om at menneskeheten har forårsaket mer enn halvdelen av den globale oppvarmingen i siste halvdel av forrige århundre. Alle de øvrige lar være å mene noe om dette i fravær av observasjoner i naturen, eller de mener det er mindre.

   Denne konsensus-myten selges til oss i media, med bl.a NRK og Aftenposten i første rekke men de faktiske forhold er at det ikke eksisterer observasjoner i naturen som støtter denne myten og det er massiv naturvitenskapelig motstand mot den. En nøytral observatør kan bare trekke en konklusjon av dette. Det formidles usannheter til oss.

   • Er klar over den vitenskapelige metoden. Var ikke akkurat konsensus når Darwin utga sin evolusjonsteori. Regner med at de har en agenda her som ikke har noe med vitenskap å gjøre. Lykke til med å tømme jordas ressurser og med å gamble med våre barns liv.

   • Er klar over den vitenskapelige metoden. Var ikke akkurat konsensus når Darwin utga sin evolusjonsteori. Regner med at de har en agenda her som ikke har noe med vitenskap å gjøre. Lykke til med å tømme jordas ressurser og med å gamble med våre barns liv. Hvis en ikke ser at 2000 tallet frem til nå er den varmeste perioden registrert, så vet ikke jeg hva som er holdbare bevis. Det er også mulig å lese av tallene at det går mye raskere enn naturlig oppvarming.

Kommentarer er stengt.