150 års klimautvikling på Grønland

Aviser og TV fortæller igen og igen den samme skrækhistorie: Indlandsisen i Grønland smelter, vandstanden i havene stiger, store kystbyer og landområder oversvømmes. Skrækhistorierne fortælles med stor overbevisning, selvom det videnskabelige grundlag er stærkt tvivlsomt.

Av Jørgen Keinicke

IPCC’s klimamodeller for Arktis udviser stor følsomhed overfor luftens indhold af CO2, som forventes at stige i fremtiden. Uden klimamodeller ingen skrækhistorier. Hvis en klimamodel ikke kan forklare nutidens klima, så kan en klimamodel ikke forklare fremtidens klima, og her dumper klimamodellerne fra IPCC. Det dokumenterer jeg med udgangspunkt i DMI’s beregning af årsmiddeltemperatur i Grønland 1870-2019.

Bemærk at der er en vis lighed imellem perioderne 1909-1939 og 1989-2019.

I det følgende anvender jeg udtrykket negativ korrelation, hvis stigende indhold af CO2 i atmosfæren fører til faldende årsmiddeltemperatur i Grønland. Tilsvarende bruger jeg udtrykket positiv korrelation, hvis både CO2 og temperatur stiger.

Fra 1930-1992: negativ korrelation
Fra  1992-2010: positiv korrelation
Fra  2010-2019: negativ korrelation

Fra 1930-2019 er der overvejende negativ korrelation, hvorfor klimamodellerne fra IPCC ikke kan anvendes til at forudsige klimaudviklingen i Grønland.

I klimalitteraturen er det velbeskrevet, at vejrsystemerne i Nordatlanten har stor indflydelse på klimaet i Grønland.

Mange klimastudier anvender kun data fra satellitter, som ikke opfanger, at klimaet i Grønland bølger med en cyklus på 60-70 år.

Det følgende link er til et klimastudie, som har brugt både satellitdata og klimamodeller fra IPCC til at skabe en alarmistisk historie.

Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

  • Bergene. Dersom Gracedata gir et korrekt bilde er det greit å vite at økt CO2 i Antarktis gir avkjøling om vinteren grunnet atmosfærisk inversjon. Kjent allerede fra spektrometerregistreringer i 1974. (Wijngaarden og Happer 2020). Men allrrede for ca 3 år siden ble det publisert i 9 av årets 12 mnd (KN 232). Modellene IPCC benytter i sine sine rapporter beregner ikke riktig i Antarktis.
   En eventuell isminking kan skyldes flere forhold inklusive redusert nedbør. Den økte mengde havis hevdes å redusere nedbør som når innlandet. Naturlige variasjoner.synes å være en god forklaring – der som ellers.

   • Antyder du her at en såkalt lapse-rate er nødvendig for at den såkalte drivhuseffekten skal fungere?

    I så fall skjønner jeg ikke hvorfor Klimarealistene har forsøkt å finne bevis for drivhuseffekten ved å putte CO2 ned i små bokser.

 1. Med tusener av satelitter i rommet, er det ikke mulig for vanlige dødelige å se Arctis og Antarktis i realtid? Jeg har lyst å se området med egne øyne og det beste hadde jo vært å kunne gå tilbake i tid og sammenligne. Bildene som klimaforskerne bruker er diffuse og virker å være tatt på forskjellige årstider, eller man bruker små knep for å få det til å se verst mulig ut. Mange ganger ser det også ut til at isen bare har flyttet på seg. Det har jo kommet mange avsløringer og innrømmelser fra dem selv på dette. De går bevisst inn for å tilbakeholde informasjon som kan så tvil om deres egne modeller og de overdriver for å skremme frem reaksjon. Klimaforskerne er et stjerneeksempel på det berømte; Målet helliger midlet!

  Alternativt. Finnes det noe sted man kan finne troverdige bilder og sammenligninger?

  På filmen «The Great Global Warming Swindle» finnes et bilde som hevdes å være fra IPCC og viser temperatur over 10.000 år og der ser man tydelig at klimaet i dag ikke er noe problem, men bildet synes umulig å finne, i hvert fall for meg.

  • Per Olsen, Kanskje det er denne grafen som viser resultatet fra iskjerner på Grønland, du ser etter; https://www.iceagenow.info/warmer-today-10000-years/ . På alarmistsiden er det imidlertid pekt på at denne grafen ikke på noen måte viser global temperatur og at temperaturen på det samme sted på Grønland den siste tiden har økt med 3 grader Celsius. Denne grafen finnes helt sikkert flere forskjellige steder. Jeg har sett den både her og der.

   • Du kan se en annen variant (Humlum) i Klimanytt 128. Det er ellers ikke noe nytt med 2-3 graders oppvarming på Grønland. Chylek 2007 konkluderte at oppvarmingen i 1930 var vesentlig raskere enn i siste varmeperiode og inntil da ikke høyere (Også noen japanere bekreftet det.
    Og ikke minst så ble Grønland avkjølt fra medio 1930-årene til rundt 1990 – helt i motfase med CO2-outviklingen (KN 128, Box et al.

Kommentarer er stengt.