Klimanytt

Klimanytt er Klimarealistenes vitenskapelige nyhetsbrev som automatisk sendes til alle medlemmer i KR, alle stortingsrepresentantene samt andre påmeldte via epost. Andre interesserte kan melde seg på via 

Redaktør professor Ole Henrik Ellestad

Nåværende redaktør for klimanytt er professor Ole Henrik Ellestad. Han er tidligere forskningsdirektør i industriell kjemi ved SINTEF og professor i prosesskjemi ved UiO, forskningsinstituttleder ved Norsk regnesentral, samt områdedirektør for naturvitenskap og teknologi ved universiteter og høyskoler i Norges forskningsråd. Ellestad har arbeidet innen fagområder som infrarød stråling og molekyler, målemetodikk og prosesskjemi.

Tidligere Klimanytt-redaktører har vært professor Jan-Erik Solheim, til november 2014; og deretter til første halvår 2015 sivilingeniør Petter Tuvnes. Klimarealistene takker begge for en formidabel innsats.

NB! Lenkene til Klimanytt-oppslagene før nr 139 fungerer ikke, og blir oppdatert senere. Vi ber derfor leserne bruke PDF-arkene istedet. Tekstene kan søkes opp på hovedsiden med frisøk, skriv Klimanytt + nummer i søkefeltet og du får opp tittelen.

Årgang 2024 av Klimanytt

KN362 Av Jan Kerr Eckbo: Narrespillet rundt Det grønne skiftet
KN361 Av Ole Henrik Ellestad: Hav, oppvarming, fordampning og skyer
KN360 Av Harald Yndestad: Planeter og kalde klimaperioder – vinteren kommer
KN359 Av Jan-Erik Solheim: Mer is i Adventfjorden og i Barentshavet
KN358 Av Ole Henrik Ellestad: Klimavideo fra ledende fageksperter
KN357 Av Ole Henrik Ellestad og Ole Humlum: Tørke i Amazonas er en del av naturens gang
KN356 Av Ole Henrik Ellestad: Kunstig intelligens anvendt på klima
KN355 Av Ole Henrik Ellestad: Vær- og klimaåret 2023
KN354 Av Ole Henrik Ellestad: Vi har rikelig med tid så stopp klimagalskapen – 2
KN353 Av Ole Henrik Ellestad: Rasering av næringsliv og velferdsstat med klimapolitikk – 1
KN352 Av Ole Henrik Ellestad: Klima, nostalgi og virkeligheten
KN351 Av Rögnvaldur Hannesson: Problematisk karbonfangst (pdf KN351)

Årgang 2023 av Klimanytt

KN350 Av Ole Henrik Ellestad: COP28 Klimaetablissementets velregisserte fesjå (pdf KN350)
KN349 Av Ole Henrik Ellestad: Temperaturstatistikkene fra SSB brer seg ut i verden (pdf KN349)
KN348 Av Ole Henrik Ellestad: Bjørn Geirr Harsson og David G. Gee til minne (pdf KN348)
KN347 Av Stein Storlie Bergsmark: Dagsvik fra Statistisk sentralbyrå har rett (pdf KN347)
KN346 Av Ole Henrik Ellestad: Statistisk sentralbyrås klimabudskap og mediene (pdf KN346)
KN345 Av Ole Henrik Ellestad: Ny leder av IPCC (pdf KN345)
KN344 Av Jan-Erik Solheim: Solflekkperiode 25 vil bli svak til moderat (pdf KN344)
KN343 Av Ole Henrik Ellestad: Det virkelige klima på kloden (pdf KN343)
KN342 Av Ole Henrik Ellestad: Medie- og forskerhysteri om ekstremeffekter (pdf KN342)
KN341 Av Stein Storlie Bergsmark: Clintel påviser alvorlige feil i IPCCs siste rapport AR6
KN340 Av Ole Henrik Ellestad: Høringsuttalelse fra Klimarealistene om endring i klimaloven
KN339 Av Ole Henrik Ellestad: Faktisk.no – myndighetenes klimaredskap -1
KN338 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC med mangelfull og tvilsom synteserapport
KN337 Av Ole Henrik Ellestad: Manglende motforestillinger ødeleggende for klimadebatten
KN336 Av Ole Henrik Ellestad: Oljeindustrien og CO2s drivhuseffekt
KN335 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2022 (pdf KN335)
KN334 Av Jan-Erik Solheim: Atmosfærisk CO2 1826-2010 (pdf KN334)

Årgang 2022 av Klimanytt

KN333 Av Ole Henrik Ellestad: Klimatrusler uten innhold – så God Jul (pdf KN333)
KN332 Av Ole Henrik Ellestad: Naturlige klimaprosesser – Intertropisk konvergenssone (pdf KN332)
KN331 Av Kjell Stordahl: Velferdsutviklingen ødelegges av innbyggernes nye klimakostnader. (pdf KN331)
KN330 Av Ole Henrik Ellestad: Folkeforføring på NRK. (pdf KN330)
KN329 Oversatt av Ole Henrik Ellestad: Åpent brev fra CLINTEL til ledere på COP 27.
KN328 Av Rögnvaldur Hannesson: Klima og statsbudsjettet for 2023
KN327 Av Ole Henrik Ellestad: Ekstremvær og vitenskap – 2 (pdf KN327)
KN326 Av Ole Henrik Ellestad: Naturlig hetebølge uten klimakrise – 1 (pdf KN326)
KN325 Av Jan-Erik Solheim: Kan datamodeller forutsi klima? (pdf KN325)
KN324 Av Ole Henrik Ellestad: Medienes uvitenskapelige klimaregi (pdf KN324)
KN323 Av Harald Yndestad: Den lille istid er enda ikke over (pdf KN323)
KN322 Av Rögnvaldur Hannesson: Biomasse til mat eller drivstoff? (pdf KN322)
KN321 Av Einar Sletten: Megatørke med sosial kollaps etter siste istid (pdf KN321)
KN320 Av Ole Henrik Ellestad: Klima-manipulasjon fra WMO (pdf KN320)
KN319 Av Ole Henrik Ellestad: Ekstremvær under den Lille istid (pdf KN319)
KN318 Av Ole Henrik Ellestad: Rapporten Klimastatus for 2021 (pdf KN318)
KN317 Av Ole Henrik Ellestad: FNs klimapanel rir kjepphester i krisetider (pdf KN317)
KN316 Av Ole Henrik Ellestad: Antarktis og klima (pdf KN316)
KN315 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2021. (pdf KN315)
KN314 Av Kjell Stordahl: Antall ekstremvær i Norge i perioden 1994-2021 er nedadgående (pdf KN314)
KN313 Av Ole Henrik Ellestad: NRK med feilaktige skremsler om havoppvarming (pdf KN313)

Årgang 2021 av Klimanytt

KN312 Av Ole Henrik Ellestad: Det glade nyttårsbudskap om klimaeffekter (pdf KN312)
KN311 Av Ole Henrik Ellestad: Det glade julebudskap om klimavariasjoner (pdf KN311)
KN310 Av Ole Henrik Ellestad: Falsk alarm om klima (pdf KN310)
KN309 Av Ole Henrik Ellestad: Klimarealistenes vitenskapelige råds vurderinger (pdf KN309)
KN308 Av Ole Henrik Ellestad: En politisk Nobelpris også i fysikk (pdf KN308)
KN307 Av Ole Henrik Ellestad: Vanndamp er klodens dominerende drivhusgass (pdf KN307)
KN306 Av Esilex Montagrius: «Kode Rød» er falsk alarm (pdf KN306)
KN305 Av Jan-Erik Solheim og Arild E. Johansen: Morten Jødal 24.9.1953 – 9.9.2021 (pdf KN305)
KN304 Av Rögnvaldur Hannesson: Et nullpunkt for den kritiske sans (pdf KN304)
KN303 Av Jan-Erik Solheim: Fakta om klima – viktige faktabøker (pdf KN303)
KN302 Av Ole Henrik Ellestad: Klima-alarmismen når nye høyder og vitenskapelig bunnivå (pdf KN302)
KN301 Av Ole Henrik Ellestad: Meteorologisk Institutt med pseudovitenskap (pdf KN301)
KN300 Av Ole Henrik Ellestad: Beskjeden og positiv effekt av økt CO2 (pdf KN300)
KN299 Av Rögnvaldur Hannesson: Det skitne skiftet (pdf KN299)
KN298 Av Ole Henrik Ellestad: Har isbretapet på Grønland stoppet opp ? (pdf KN298)
KN297 Av Ole Henrik Ellestad: Satellittmåling viser liten økt drivhuseffekt (pdf KN297)
KN296 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2020 (pdf KN296)
KN295 Av Jan-Erik Solheim: Bokanmeldelse «Hot Talk, Cold Science», av S. Fred Singer (pdf KN295)
KN294 Av Jan-Erik Solheim: Menneskelig bidrag til global oppvarming: alt eller intet? (pdf KN294)
KN293 Av Kjell Stordahl: Antall ekstremvær i Norge er avtagende (pdf KN293)

Årgang 2020 av Klimanytt

KN292 Av Ole Henrik Ellestad: Når forskningsledere svikter vitenskapen (pdf KN292)
KN291 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs klimafortelling 3: Vitenskapen langt fra avgjort (pdf KN291)
KN290 Av Rögnvaldur Hannesson og Ole Henrik Ellestad; Grønt skifte – en ferd mot sorte hull? (pdf KN290)
KN289 Av Nicolay Stang; Klimarealistenes prosesskriv til Høyesterett (pdf KN289)
KN288 Av Jan-Erik Solheim: Solflekkperiode 25 har startet (pdf KN288)
KN287 Av Ole Henrik Ellestad: Klima i pandemiens tid – 2 (pdf KN287)
KN286 Av Ole Henrik Ellestad: Klima i pandemiens tid (pdf KN286)
KN285 Av Jan-Erik Solheim: Milanković syklenes 100-års jubileum (pdf KN285)
KN284 Av Ole Henrik Ellestad: Fred Singer døde i april (pdf KN284)
KN283 Av Morten Jødal: Folket vil ha en åpnere og mer balansert klimadebatt (pdf KN283)
KN282 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs klimafortelling 2 – Hvorfor CO2 kun er en svak drivhusgass? (pdf KN282)
KN281 Av Ole Henrik Ellestad: Ulike isvariasjoner i arktiske regioner (pdf KN281)
KN280 Av Ole Henrik Ellestad: Aftenposten med fordummende klimaomtale av isforhold i Arktis (pdf KN280)
KN279 Av Rögnvaldur Hannesson: Koronakrise og klimapolitikk (pdf KN 279)
KN278 Av Ole Humlum og Jan-Erik Solheim: Iskanten i april (pdf KN 278)
KN277 Av Olav M. Kvalheim: Fangst og lagring av CO2 – industrieventyr eller en fallitt? (pdf KN 277)
KN276 Av Olav M. Kvalheim: Fangst og lagring av CO2 – Et nytt industrieventyr? (pdf KN 276)
KN275 Av Ole Henrik Ellestad: Eliteprofessor og klimaskeptiker Freeman Dyson er død (pdf KN 275)
KN274 Av Ole Henrik Ellestad: NRKs nye mediestrategi er gammelt nytt (pdf KN 274)
KN273 Av Jan-Erik Solheim: Drivhuseffekten – positiv eller negativ tilbakekopling fra vanndamp? (pdf KN 273)
KN272 Av Kjell Stordahl: Temperaturen i Norge stabiliserer seg (pdf KN 272)
KN271 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2019 – Ingen krise, men et godt år for kloden (pdf KN271.s1) (pdf KN271.s2)
KN270 Av Ole Henrik Ellestad: Metan – bagatellmessig bidrag til drivhuseffekten (pdf KN 270)
KN269 Av Kjell Stordahl: 2019 uten ekstremvær i Norge . nedadgående tendens (pdf KN 269)
KN268 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC-leirens eventyrfortelling 1; Følelser trumfer vitenskap (pdf_KN 268)

Årgang 2019 av Klimanytt

KN267 Av Ole Henrik Ellestad: Climategate-skandalen har 10 års jubileum Klimanytt267
KN266 Av Eva-Marie Brekkestø: Samfunnene har opplevd betydelige historiske klimaforandringer Klimanytt266
KN265 Av Ole Henrik Ellestad: Faktisk.no manipulerer systematisk om klima Klimanytt265
KN264 Av Geir Aaslid: Klimapanelets farvel til klimavitenskapen Klimanytt264
KN263 Av Ole Henrik Ellestad: Vellykket klimakonferanse om naturlige variasjoner og toleranse Klimanytt263
KN262 Av Ole Henrik Ellestad: Ingen sannheter i Gretas klimafortelling Klimanytt262
KN261 Av Ole Henrik Ellestad: Internasjonal gallup; klimaskepsis på topp i Norge Klimanytt261
KN260 Av Ole Henrik Ellestad: Ledende meteorolog: klimaendringene sterkt overdrevet Klimanytt260
KN259 Av Rögnvaldur Hannesson: Klimagassutslippene øker stadig Klimanytt259
KN258 Av Ole Henrik Ellestad: 90 italienske forskere bagatelliserer menneskeskapt klima Klimanytt258
KN257 
Av Ole Henrik Ellestad: Grønlandsisen vokser mens modellene viser reduksjon Klimanytt257
KN256 
Av Petter Tuvnes: Tekna svikter vitenskapen med sitt skjeve klimastandpunkt  Klimanytt256
KN255 
Av Ole Henrik Ellestad: Margaret Thatchers oppfatning av klima Klimanytt255  
KN254
 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaspråk: forbedring i 1930-årene Klimanytt254 
KN253 Av Rögnvaldur Hannesson: Bompenger og klimapolitikk Klimanytt253
KN252 Av Ole Henrik Ellestad; Medienes Janus-ansikt Klimanytt252
KN251 Av Ole Henrik Ellestad: Arktis – naturlige klimavariasjoners arena Klimanytt251
KN250 Av Ole Henrik Ellestad og Ole Humlum: Å sette prøve på IPCCs drivhuseffekt Klimanytt250
KN249 Av Rögnvaldur Hannesson: De små klimagleder Klimanytt249
KN248 Av Ole Henrik Ellestad: Samfunnselitens misbruk av barn i klimasaken Klimanytt248
KN247 Av Ole Henrik Ellestad: Feilaktig om USAs vurdering av klimavitenskap Klimanytt247
KN246 Av Ole Henrik Ellestad: Mediene sprer uholdbare klimapåstander Klimanytt246
KN245 Av Jan-Erik Solheim: Havstigning og klima Klimanytt245
KN244 Av Ole Henrik Ellestad: Arktis innen rammen for naturlige variasjoner Klimanytt244
KN243 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2018 Klimanytt243
KN242 Av Ole Henrik Ellestad: Al Gores feilaktige klimaretorikk Klimanytt242
KN241 Av Kjell Stordahl: Antall ekstremvær er nedadgående Klimanytt241
KN240 Av Ole Henrik Ellestad: Juledesinformasjon fra stortingsrepresentanter Klimanytt240

Årgang 2018 av klimanytt

KN239 Av Rögnvaldur Hannesson: Om Klimarisikoutvalgets rapport Klimanytt239
KN238 Av O.H.Ellestad og Martin Hovland: IPCC har ensidig mandat om menneskeskapte klimaendringer Klimanytt238
KN237 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs dementier og sviktende teorier Klimanytt237
KN236 Av Stein S. Bergsmark: IPCC Summary for Policy Makers  SP1.5 Klimanytt236
KN235 Av Jan-Erik Solheim: GPS-satelitter bekrefter utflating av global temperatur Klimanytt235
KN234 Av Ole Henrik Ellestad: Eigil Friis-Christensen (1944 -2018) Klimanytt234
KN233 Av Ole Henrik Ellestad: Folkeopplysningen – NRK som folkemanipulator Klimanytt233
KN232 Av Ole Henrik Ellestad: Økt CO2-mengde avkjøler Antarktis Klimanytt232
KN231 Av Ole Henrik Ellestad: NRKs klimaindoktrinering for full maskin Klimanytt231
KN230 Av Ole Henrik Ellestad: Årets sommer skyldes vær – ikke klima Klimanytt230
KN229 Av Ole Henrik Ellestad: Klimadebatten ødelegger ytringsfriheten Klimanytt229
KN228 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs hockeykølle – en skam for vitenskapen Klimanytt228
KN227 Av Jan-Erik Solheim: Måneformørkelse viser ren stratosfære og økt solinnstråling Klimanytt227
KN226 Av Ole Henrik Ellestad: Varmere klode gunstig for fattig og rik Klimanytt226
KN225 Av Ole Henrik Ellestad: Blant de verste klima-pengesløsinger Klimanytt225
KN224 Av Ole Henrik Ellestad: De varme 1930-årene er manipulert bort fra klimadebatten Klimanytt224
KN223 Av Ole Henrik Ellestad: Kulde dreper mye mer enn varme Klimanytt223
KN222 Av Ole Henrik Ellestad: Bløffen om manglende holocen-varmeperiode Klimanytt222
KN221 Av Ole Henrik Ellestad: Nye temperaturdata – hvor blir det av CO2-effekten? Klimanytt221
KN220 Av Jan-Erik Solheim: Atmosfæren gjør steinplaneter varmere Klimanytt220
KN219 Av Ole Henrik Ellestad: Cicero med feilinformasjon om drivhuseffekten. Klimanytt219
KN218 Av Ole Henrik Ellestad: Stortingspolitikere og manglende ansvar for pengebruk. Klimanytt218
KN217 Av Ole Henrik Ellestad: Atlanterhavsstrømmen forklarer klimaendringene i Nord-Atlanteren. Klimanytt217
KN216 Av Ole Henrik Ellestad: Solen varmer opp havet – ikke CO2 Klimanytt216z
KN215 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2017 – dårlig for IPCC-leiren Klimanytt215
KN214 Av Ole Henrik Ellestad: Kosmisk stråling, skydannelse og klima Klimanytt214

Årgang 2017 av Klimanytt

KN213 Av Ole Henrik Ellestad: Stadig manipulert argumentasjon fra IPCC Klimanytt213
KN212 Av Ole Henrik Ellestad; Klima – samling i bånn av samfunnsutfordringene Klimanytt212
KN211 Av Ole Henrik Ellestad; Havnivået på Fiji stabilt – NRK svikter vitenskapen Klimanytt211
KN210 Av Ole Henrik Ellestad: Taktisk språkbruk om klima Klimanytt210
KN209 Av Kjell Stordahl: Dødsfall ved katastrofer i Norge markant nedadgående Klimanytt209
KN208  Av Kjell Stordahl: Dødelighet og menneskeskapt oppvarming Klimanytt208
KN207 Av Ole Henrik Ellestad: Miljø- og klimavitenskap i sterk miskreditt i folket. Klimanytt207
KN206 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaflyktninger – nok en påstand uten fakta Klimanytt206
KN205 Av Ole Henrik Ellestad: Manipulert klimaformidling i valgkampen Klimanytt205
KN204 Av Ole Henrik Ellestad: Klimainformasjon – alarmerende indoktrinering Klimanytt204
KN203 Av Kjell Stordahl: Styrken og skadeomfanget av globale orkaner er nedadgående Klimanytt203
KN202 Av Ole Henrik Ellestad: FNs klimapanels temperaturprognoser feiler markant Klimanytt202
KN201 Av Ole Henrik Ellestad: «Javel statsminister» parodierer myndighetenes klimapolitikk Klimanytt201
KN200 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs pseudovitenskap rakner Klimanytt200
KN199 Av Ole Henrik Ellestad: Parisavtalen – medias faktasjekk om klima feilet totalt Klimanytt199
KN198 Av Ole Henrik Ellestad: Trump trekker USA fra Parisavtalen Klimanytt198
KN197 Av Ole Henrik Ellestad: Manglende «bevis» for IPCCs CO2-hypotese Klimanytt197
KN196 Av Ole Henrik Ellestad: Ny klimalov – en test på politikeres integritet Klimanytt196
KN195 Av Ole Henrik Ellestad: Klimapsykologi – hersketeknikk og misbruk Klimanytt195
KN194 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhuseffektens historikk – CO2 har liten effekt Klimanytt194
KN193 Av Ole Henrik Ellestad: Medias nye jakt på faktafeil og falske nyheter – mest bløff? Klimanytt193
KN192 Av Ole Henrik Ellestad: Fakta, unnlatelser og manipulasjoner i Aftenposten Klimanytt192
KN191 Av Ole Julian Eilertsen og Arild Eugen Johansen: Gassene i atmosfæren Klimanytt191
KN190 Av Jan-Erik Solheim: Drivhuseffekten i små drivhus Klimanytt190
KN189 Av Rögnvaldur Hannesson Hva koster Norges klimapolitikk? Klimanytt189
KN188 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC-myten om «varmere, våtere, villere» falsifiseres Klimanytt188
KN187 Av Ole Henrik Ellestad: Viktige temperaturkorreksjoner fra NOAA var manipulasjon Klimanytt187
KN186 Av Ole Henrik Ellestad: Nongovernmental Panel on Climate Change, NIPCC Klimanytt186
KN185 Av Ole Henrik Ellestad: Klima, media og sensur Klimanytt185
KN184 Av Ole Henrik Ellestad: Aftenposten – ukritisk mikrofonstativ for IPCC-leiren Klimanytt184
KN183 Av Ole Henrik Ellestad: Den tomme trusselen om Golfstrømmens forsvinning Klimanytt183
KN182 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaåret 2016 – naturen råder Klimanytt182

Årgang 2016 av Klimanytt

KN181 Av Ole Henrik Ellestad: Klimahysteri, Hagen og realitetene Klimanytt181
KN180 Av Ole Henrik Ellestad: FNs FAO med klimaforskning slik den skal utføres Klimanytt180
KN179 Av Ole Henrik Ellestad og Rune Hasle: Mer iblanding av biodiesel øker giftige utslipp Klimanytt179
KN178 Av Ole Henrik Ellestad og Rune Hasle: Biodiesel: Mer forurensning og motorskader uten klimaeffekt Klimanytt178
KN177 Av Stein Storlie Bergsmark: Solstrøm som klimatiltak i Norge klimanytt177
KN176 Av Rögnvaldur Hannesson: Fornybar energi er oppskrytt klimanytt176
KN175 Av Ole Henrik Ellestad: Grunnlovens nye miljøparagraf misbrukes til klimasøksmål klimanytt175
KN174 Av Jan-Erik Solheim: Antropogene CO2 utslipp gir en ikke målbar CO2 økning klimanytt174
KN173 Av Jan-Erik Solheim: CO2 gir oss et nytt grønt kontinent klimanytt173
KN172 Av Jan-Erik Solheim: James Hansens klimamodeller klimanytt172
KN171 Av Ole Henrik Ellestad: Klimalov uten vitenskapelig grunnlag klimanytt171
KN170 Av Ole Henrik Ellestad: Stadig klimamanipulering av Aftenposten klimanytt170
KN169 Av Jan-Erik Solheim: Klimakonferanser i London, Stockholm og Berlin klimanytt169
KN168 Av Rögnvaldur Hannesson: Elektrifisering av oljefeltet Johan Castberg klimanytt168
KN167 Av Ole Henrik Ellestad:  2010-evaluering av IPCC med fundamental kritikk klimanytt167
KN166 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC-leirens manipulering av Wikipedia klimanytt166
KN165 Av Ole Henrik Ellestad: Manipulert klimaformidling klimanytt165
KN164 Av Ole Henrik Ellestad: Sommerens klimabløffer – og fakta klimanytt164
KN163 Av Ole Henrik Ellestad: «Drivhuseffekten» – oppsummert  Klimanytt163
KN162 Av Ole Henrik Ellestad: Svak klimavitenskap og Brexit truer klimapolitikken Klimanytt162
KN161 Av Ole Henrik Ellestad: «BREXIT» får stor betydning for EUs energi- og klimapolitikk Klimanytt161
KN160 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhuseffekten – utstråling og skyers betydning Klimanytt160
KN159 Av Ole Henrik Ellestad: Kosmisk stråling påvirker skydannelsen Klimanytt159
KN158 Av Ole Henrik Ellestad: Synkende oppslutning om menneskeskapte klimaendringer Klimanytt158
KN157 Av Ole Henrik Ellestad: NRK, kirken og en pinlig klimamesse Klimanytt157
KN156 Av Ole Henrik Ellestad: Bløffen om at IPCC har de beste forskerne Klimanytt156
KN155 Av Ole Henrik Ellestad: Klima, media og «eventyrfortellinger»  Klimanytt155
KN154 Av Stein Bergsmark: Vindkraft i Norge: Ulønnsom, unødvendig og uten klimaeffekt Klimanytt154
KN153 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhuseffekten – et samspill mellom atmosfærens faktorer Klimanytt153
KN152 Av Stein Bergsmark: IPCC og Summary for Policymakers – SPM Klimanytt152
KN151 Av Ole Henrik Ellestad: Fornybar energi og klimabløffen Klimanytt151
KN150 Av Ole Henrik Ellestad: Vanndamp dominerer drivhuseffekten – ikke CO2 Klimanytt150
KN149 Av Ole Henrik Ellestad: Resirkulering av klimaskremsel om Antarktis Klimanytt149
KN148 Av Ole Henrik Ellestad: IPCCs klimaalarmer om ekstremeffekter er gale Klimanytt148
KN147 Av Ole Henrik Ellestad: Drivhusgassenes funksjon og vekselvirkning med atmosfæren Klimanytt147
KN146 Av Ole Henrik Ellestad: Metanvariasjoner som skremselspropaganda Klimanytt146
KN145 Av Ole Henrik Ellestad: Hva er drivhuseffekten? Klimanytt145
KN144 Av Jan-Erik Solheim: Isbreer forteller klimahistorie Klimanytt144
KN143 Av Ole Henrik Ellestad: Internajonale hendelser om klimasaken Klimanytt143
KN142 Av Ole Henrik Ellestad: Manipulasjoner i klima- og miljødebatten Klimanytt142
KN141 Av Jan-Erik Solheim: Arealet av Arktisk sjøis stabilt siste 10 år Klimanytt141
KN140 Av Jan-Erik Solheim:  Globale temperaturrekorder i 2015 skyldes eksepsjonelt vær Klimanytt140
KN139 Av Ole Henrik Ellestad: Nord-Atlantiske Oscillasjon dominerer vær og klima i Norge Klimanytt139
KN138 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC-leirens taktiske klimaargumenter Klimanytt138
KN137 Av Ole Henrik Ellestad: Klimastatus ved årets slutt Klimanytt137

Årgang 2015 av Klimanytt

KN136 Av Jan-Erik Solheim: Klimafølsomheten for CO2 med synkende vanndamp Klimanytt136
KN135 Av Ole Henrik Ellestad: Parisavtalen – historisk, men klimahistorieløs Klimanytt135
KN134 Av Ole Henrik Ellestad: Klimaspillfekteriet i Paris Klimanytt134
KN133 Av Ole Henrik Ellestad: Parismøtet og FNs klimarituale Klimanytt133
KN132 Av Petter Tuvnes: Satellitten OCO-2 viser naturlige endringer i CO2 Klimanytt132
KN131 Av Ole Henrik Ellestad: Folkeopplysning, Norge og utlandet Klimanytt131
KN130 Av Ole Henrik Ellestad: Aftenposten og CO2-eventyret Klimanytt130
KN129 Av Ole Henrik Ellestad: Isen i Antarktis vokser på land og til havs Klimanytt129
KN128 Av Ole Henrik Ellestad: Grønland følger naturlige variasjoner Klimanytt128
KN127 Av Ole Henrik Ellestad: NRK med agendabestemt klimajournalistikk Klimanytt127
KN126 Av Ole Henrik Ellestad: Parismøtet nærmer seg – klimaalarmene gjaller Klimanytt126
KN125 Av Ole Henrik Ellestad: Media og IPCCs manglende vitenskapelige bevis Klimanytt125
KN124 Av Kjell Stordahl: Ingen signifikant økning av antall naturskader i Norge Klimanytt124
KN123 Av Ole Henrik Ellestad: Om temperaturer, utflatingen og mediedebatten Klimanytt123
KN122 Av Jan-Erik Solheim: Måneformørkelse, vulkaner og klima Klimanytt122r
KN121 Av Ole Henrik Ellestad: Arktis – naturlige variasjoner og media Klimanytt121
KN120 Av Ole Henrik Ellestad: Værfenomenet El Niño – La Niña (ENSO) Klimanytt120
KN119 Av Ole Henrik Ellestad: Havnivåstigning Klimanytt 119
KN118 Av Ole Henrik Ellestad: IPCC – manglende vitenskapelige prinsipper Klimanytt 118
KN 117 Av Kjell Stordahl: Statistiske analyser viser at det ikke er systematiske endringer i den globale temperaturutviklingen Klimanytt 117
KN 116 Av Jan-Erik Solheim: Klimavariasjoner som følge av jordas bane rundt sola. Klimanytt116
KN 115 Av Petter Tuvnes: Forsvinnende liten oppvarming av atmosfæren Klimanytt115
KN 114 Av Petter Tuvnes og Jan-Erik Solheim: Mislykket jakt på klimabevis Klimanytt114
KN 113 Av Petter Tuvnes: Klimaregningen Klimanytt113
KN 112 Av Petter Tuvnes: Havet har en dominerende virkning på klimaet Klimanytt112
KN 111 Av Petter Tuvnes: Klimaspesialist Judith Curry Klimanytt111
KN 110 Av Jan-Erik Solheim: Professor LIndzen besøker Norge. PDF: Klimanytt 110.
KN 109 Av Petter Tuvnes: Hva er normalt klima? PDF: Klimanytt 109
KN 108 Av Petter Tuvnes: Klima og helse. PDF: Klimanytt108
KN 107 Av Geodet Bjørn Geirr Harsson: Klima og havnivåendringer. PDF: Klimanytt107
KN 106 Av Jan-Erik Solheim: Mindre is i Arktis og mer is i Antarktis betyr avkjøling. PDF: Klimanytt106
KN 105 Av Jan-Erik Solheim: Klimaforskere, vår tids eventyrfortellere. PDF: Klimanytt105
KN 104 Av Petter Tuvnes: Sveits avviste lavere grønn skatt. PDF: Klimanytt104
KN 103 Av Petter Tuvnes: Alvorlige feil i klimamodellene. PDF: Klimanytt103
KN 102 Av Petter Tuvnes: Ingen fare med isbjørnene. PDF: Klimanytt102
KN 101 Av Petter Tuvnes: CO2-kilder på jorden. PDF: Klimanytt101
KN 100 Av Dr. Kjell Stordahl: Stagnasjon av antall naturskader i Norge. PDF: Klimanytt100-2
KN 99 Av Dr. Kjell Stordahl: Ekstremvær i Norge. Klimanytt99
KN 98 Av Jan-Erik Solheim: Ingen global temperaturrekord i 2014 Klimanytt98
KN 97 Av Petter Tuvnes: Kilder til CO2 i atmosfæren. Klimanytt97
KN 96 Av Jan.Erik Solheim: Arktisk isgrense var lengre nord i 1769. Klimanytt96
KN 95 Av Petter Tuvnes: Havets alkalinitet varierer. Klimanytt95
KN 94 Av Dr. Kjell Stordahl: Temperaturutviklingen i Norge… Klimanytt94
KN 93 Av Petter Tuvnes: Temperaturmålinger blir manipulert.  Klimanytt93
KN 92 Av Petter Tuvnes: Nyttårsønsker til klimaforskere, gi oss sannheten. Klimanytt92
KN 91 Av Petter Tuvnes: Havet er ikke blitt surere. Klimanytt91
KN 90 Av Jan-Erik Solheim: Klimadebatten – hva nå? Klimanytt90
KN 89 Av Jan-Erik Solheim Like ofte hvit jul i Sør-Sverige de siste 109 år. Klimanytt89
KN 88 Av Jan-Erik Solheim: 97,4% av IPCC’s klimamodeller viser for høy oppvarming Klimanytt88
KN 87 Av Morten Jødal: Biodrivstoff – en forbrytelse mot menneskeheten. Klimanytt87
KN 86 Av Jan-Erik Solheim: Se filmen «The Global Warming War»Klimanytt86
KN 85 Av Jan-Erik Solheim: Oktobersnødekket over Sibir varsler kald vinter over Europa. Klimanytt85

Årgang 2014 av Klimanytt

KN 84: Av Petter Tuvnes: Ikke flere naturkatastrofer eller mer ekstremvær grunnet økt CO2Klimanytt84
KN 83: Av Morten Jødal: Klimapanelets uvitenskapelige arbeidsmetoder Klimanytt83
KN 82: Av Per Jan Langerud: Nordøstpassasjen ikke åpnet som forventet i 2014 Klimanytt82
KN 81: Av Kjell Stordahl: Stoltenberg og månelandingen på Mongstad Klimanytt81
KN 80: Av Ole Humlum: Brelignende tilstander på Ben Nevis i Skottland Klimanytt80
KN 79: Av Jan-Erik Solheim: Vulkanen Bárδarbunga slipper ut CO2 tilsvarende 15–40% av Norges utslipp Klimanytt79
KN 78: Av Jan-Erik Solheim: Konsensus: Hvordan 0,3% blir til 97% Klimanytt78
KN 77: Av Jan-Erik Solheim: Gratulerer med 18 års dagen for manglende global oppvarming Klimanytt77
KN 76: Av Jan-Erik Solheim: Ozonhullet i Antarktis – forsvinner ikke pga. Montrealavtalen i 1989 Klimanytt76
KN 75: Av Erik Bye: 2-gradersmålt er en politisk bløff Klimanytt75
KN 74: Av Jan-Erik Solheim: Arktisk sommeris dekker 1,7 millioner km2 mer enn for 2 år siden  Klimanytt74
KN 73: Av Jan-Erik Solheim: Havstigningen i Kattegat målt til 0,6 – 1 mm/år – akselrerer ikke Klimanytt73
KN 72: Av Jan-Erik Solheim: Et dypt solaktivitetsminimum varsler et kaldere klima Klimanytt72
KN 71: Av Trygve Eklund: Vellykket klimaskeptikerkonferanse i Las Vegas 7-9 juli 2014 Klimanytt 71
KN 70: Av Jan-Erik Solheim: Willie Soon får pris for Modig Forsvar av Vitenskapen Klimanytt 70
KN 69: Av Jan-Erik Solheim: CERN-eksperiment viser sammenheng mellom skog, kosmisk stråling og skyer Klimanytt 69
KN 68: Av Jan-Erik Solheim: Til Grønland i Eirik Raudes fotspor Klimanytt 68
KN 67: Av Jan-Erik Solheim: Ingen økende havstigning på grunn av mer CO2 Klimanytt 67
KN 66: Av Jan-Erik Solheim: Flommen i Gudbrandsdalslågen 2014 – skapt av mennesker Klimanytt 66
KN 65: Av Jan-Erik Solheim: Starten av 2014 kaldest i USA siden målingene startet Klimanytt 65
KN 64: Av Jan-Erik Solheim: Ustoppelig issmelting i Vest Antarktis – om noen hundre år? Klimanytt 64
KN 63: Av Morten Jødal: Grønlandshvalen vender tilbake – Hvalbukta isfri etter 190 år Klimanytt63
KN 62: Av Jan-Erik Solheim: Måneformørkelsen 15. april 2014 viser at jorda har en ren atmosfære Klimanytt 62
KN 61: Av Jan-Erik Solheim: Klimaendringer Revidert II – Biologi Klimanytt 61
KN 60: Av Jan-Erik Solheim: Delrapport: Arbeidsgruppe II fra IPCCs klimapanel Klimanytt 60
KN 59: Av Morten Jødal: Trues hummeren av klimaendringer? Kortnytt 59
KN 58: Av Jan-Erik Solheim: Temperaturutflatingen: 12 mulige forklaringer Kortnytt 58
KN 57: Av JE. Solheim: Solflekkmaksimum er passert – ingen nålevende person har opplevd en så svak sol Kortnytt 57
KN 56: Av Jan-Erik Solheim: Hvordan IPCC skjuler en god nyhet om mindre klimafølsomhet Kortnytt 56
KN 55: Av Jan-Erik Solheim: Hockeykølla og rekonstruksjon av temperaturen siste 1000 år Kortnytt 55
KN 54: Av Jan-Erik Solheim: Svak og kronglete jetstrøm – jorda roterer langsommere Kortnytt 54
KN 53: Av Jan-Erik Solheim: ESA-CryoSat måler 50% økning i isvolum 2012-2013 Kortnytt 53
KN 52: Av Jan-Erik Solheim: Ingen temperaturstigning i global temperatur de siste 10 årene Kortnytt 52
KN 51: Av Jan-Erik Solheim: Global oppvarming har stoppet – det er 0,3 C kaldere enn IPCCs prognose Kortnytt 51
KN 50: Av Morten Jødal: CO2, naturen og landbruket Kortnytt 50
KN 49: Av Jan-Erik Solheim: IPCC har i stillhet redusert sin prognose for de nærmeste år Kortnytt 49

Årgang 2013 av Klimanytt

KN 48: Av Jan-Erik Solheim: Klimanyttåret 2013 – En oppsummering – og en kulderekord Kortnytt 48
KN 47: Av Jan-Erik Solheim: Mengden av sjøis pr 16. desember er det meste på 25 år Kortnytt 47
KN 46: Av Jan-Erik Solheim: Naturen kjemper mot oppvarming: Tre dagers snøstorm i Midtøsten Kortnytt 46
KN 45: Av Jan-Erik Solheim: Endret innstråling forklarer tidligere vår, issmelting og global oppvarming Kortnytt 45
KN 44: Av Jan-Erik Solheim: Klimamodeller kan ikke beregne jordas temperatur! Kortnytt 44
KN 43: Av Jan-Erik Solheim: Nesten ingenting du har hørt om FNs klimapanel er sant! Kortnytt 43
KN 42: Av Jan-Erik Solheim: Har varmen fra menneskeskapt oppvarming gjemt seg i dyphavet? Kortnytt 42
KN 41: Av Dr. Willie Soon: Hvorfor utvikler temperaturen seg likt i Kina, USA og Arktis? Kortnytt 41
KN 40: Av Morten Jødal: Verden tjener på global oppvarming Kortnytt 40
KN 39: Av Jan-Erik Solheim: En graf som politikere og folk flest ikke bør se Kortnytt 39
KN 38: Av Jan-Erik Solheim: Klimafølsomheten i IPCCs 5. rapport – større usikkerhet enn i den forrige Kortnytt 38
KN 37: Av Jan-Erik Solheim: Minste norske kornavling på 37 år – varsel om et kaldere klima Kortnytt 37
KN 36: Av Jan-Erik Solheim: Motargumenter mot en av IPCCs tre argumentasjonslinjer KN36
KN 35: Av Jan-Erik Solheim: IPCCs tre argumentasjonslinjer KN35
KN 34: Av Jan-Erik Solheim: Konklusjoner fra den uavhengige klimarapporten: «Klimaendringer revidert» 2013 KN34
KN 33: Av Jan-Erik Solheim: En ny uavhengig klimarapport kommer 17. september 2013 KN33
KN 32: Av Jan-Erik Solheim: Fra eksploderende stjerner til skydannelser på jorda – Nytt fra Svensmarks gruppe KN32
KN 31: Av Jan-Erik Solheim: Overdrevet oppvarming i klimamodellene de siste 20 år KN31
KN 30: Av Jan-Erik Solheim: Seniorforsker Bjørn Samset ved CICERO feilinformerer KN30
KN 29: Av Jan-Erik Solheim: Nicola Scafetta: sola og planetene styrer vårt klima KN29
KN 28: Av Jan-Erik Solheim og Ole Humlum: En enkel harmonisk klimamodell KN28
KN 27: Av Jan-Erik Solheim: Professor Murry Salby er avskjediget KN27
KN 26: Av Jan-Erik Solheim og Ole Humlum: Global temperatur har sunket de siste 10 år på alle tre bakkemåleserier KN26
KN 25: Av Jan-Erik Solheim: Flere og kraftigere tornadoer i USA? KN25
KN 24: Av Jan-Erik Solheim: Menneskestyrt oppvarming likevel? KN24
KN 23: Av Ole Humlum: Storofsen i 1789; den største flom i Norge i historisk tid KN23
KN 22: Av Ole Humlum: Naturkatastrofer og klima. En undersøkelse fra Olden-Loen området i Vest-Norge KN22
KN 21: Av Jan-Erik Solheim: CO2-mengden over 400 ppm – en katastrofe? KN21
KN 20: Av Morten Jødal: Kutt i CO2-utslipp er symbolpolitikk KN20
KN 19: Av Jan-Erik Solheim: Havstigning pga. våre CO2-utslipp er ikke målbart KN19
KN 18: Av Jan-Erik Solheim: Det blir flere kalde vintre KN18
KN 17: Av Jan-Erik Solheim: Atmosfærisk CO2 øker på grunn av nåværende varmeperiode KN17
KN 16: Av Morten Jødal: Miljødepartementet med gal påstand om redusert matvareproduksjon i Afrika KN16
KN 15: 44 av de siste klimamodellen viser feil KN15
KN 14: CO2 og temperatur – hvilken sammenheng observeres? KN14
KN 13: James Hansen & Co forklarer temperaturutflating KN13
KN 12: Empiriske tester av CO2-hypotesen viser at den har feilet KN12
KN 11: Naturlig eller antropogen oppvarming? KN11
KN 10: Atmosfærisk metan langt mindre enn beskrevet i IPCC-modeller KN10
KN 9: Øya som ikke forsvant KN09
KN 8: Prognose for vinteren 2012-13 bommet med nesten 4 grader KN08
KN 7: Største isøkning i Arktis siden 1980 KN07
KN 6: Koralløyer drukner ikke KN06
KN 5: Den globale temperaturen har ikke steget på 13 år KN05
KN 4: Sannsynligheten for å dø (av ekstremvær) er redusert med 98 prosent KN04
KN 3: APOLLO NASA Team Klimavitenskapen er ikke avgjort KN03
KN 2: UK Met Office justerer prognoser KN02
KN 1: Klimamodeller bommer totalt KN01